Mẫu trang mặc định

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn tạo một trang web Office SharePoint Server 2007 mới, bạn có thể bắt đầu bằng cách chọn một trong nhiều loại khác nhau của mẫu site. Các mẫu trang có trong Office SharePoint Server 2007 chứa trang, danh sách, thư viện và các thành phần hoặc tính năng phát hành nội dung cụ thể hỗ trợ, quản lý nội dung, quản lý bản ghi hoặc nghiệp vụ thông minh cần tổ chức của bạn có thể có.

Các mẫu trang sẵn dùng trong Office SharePoint Server 2007 được nhóm thành các thể loại: cộng tác, cuộc họp, Enterprise, và phát hành. Để biết thêm thông tin về những tính năng mẫu trong mỗi thể loại này cung cấp, hãy xem phần sau đây.

Trong bài viết này

Cộng tác

Cuộc họp

Doanh nghiệp

Phát hành

Cộng tác

Mẫu site cộng tác nhóm được thiết kế để giúp nhóm trong một tổ chức làm việc trên dự án, cộng tác trên tài liệu hoặc chia sẻ thông tin.

Site nhóm

Chọn mẫu site này khi bạn muốn tạo một site nhóm có thể dùng để tạo, tổ chức và chia sẻ thông tin. Mẫu bao gồm các thư viện tài liệu, danh sách thông báo, lịch, danh sách liên hệ và danh sách nối kết.

Ví dụ về sử dụng     Mục đích mẫu này có thể đáp ứng một phạm vi đa dạng các nhu cầu. Nó có thể lưu trữ dài hạn thường xuyên thông tin cho bộ phận duy nhất, hoặc các thông tin ngắn hạn từ một dự án đặc biệt trải rộng qua nhiều bộ phận. Ví dụ, một bộ phận tiếp thị có thể lưu trữ và quản lý các tài liệu lập kế hoạch và ngân sách, theo dõi vấn đề và nhiệm vụ, và chia sẻ nối kết và liên hệ của nó.

Trang trống

Chọn mẫu site này khi bạn muốn tạo một trang với trang đầu trang trống mà bạn có kế hoạch tùy chỉnh. Bạn có thể dùng Microsoft Office SharePoint Designer 2007 để thêm danh sách hoặc bất kỳ tính năng nào khác. Mẫu này bao gồm một hình ảnh trang phần Web và các công cụ để chèn phần Web khác.

Ví dụ về sử dụng     Một trang trống có thể giúp bạn khi bạn lập kế hoạch để tạo một site tùy chỉnh, và bạn không muốn sử dụng bất kỳ mẫu hiện có, phần Web, danh sách hoặc thư viện dưới dạng một điểm bắt đầu.

Không gian làm việc Tài liệu

Chọn mẫu site này khi bạn muốn tạo một trang nhằm giúp bạn để phối hợp phát triển của một hoặc nhiều tài liệu liên quan với người khác. Mẫu site cung cấp các công cụ chia sẻ và cập nhật tệp và để giữ mọi người thông báo về trạng thái của những tệp. Tệp bao gồm thư viện tài liệu, danh sách thông báo, một danh sách nhiệm vụ, một danh sách thành viên, và một danh sách nối kết.

Ví dụ về sử dụng     Site không gian tài liệu có thể giúp bạn làm việc với người khác trên tài liệu hoặc một tập hợp các tài liệu. Bạn cũng có thể dùng một site không gian tài liệu để phát hành thông báo, giao nhiệm vụ, chia sẻ nối kết liên quan, và nhận được cảnh báo về thay đổi đối với nội dung trang.

Trang Wiki

Chọn mẫu site này khi bạn muốn tạo một trang nơi người dùng có thể nhanh chóng và dễ dàng thêm, sửa và nối kết trang Web. Mẫu cung cấp các trang người dùng có thể nhanh chóng sửa để ghi lại thông tin và nối kết với nhau qua từ khóa. Khi bạn sửa các trang, lịch sử được ghi lại, sao cho bạn có thể khôi phục nội dung nếu cần thiết. Một trang Wiki bao gồm các trang Wiki, một danh sách nối kết và thư viện trang Wiki.

Ví dụ về sử dụng     Một trang Wiki có thể đóng vai trò là trang cộng đồng mà tổ chức của bạn có thể động não và chia sẻ ý tưởng cho dự án mới. Trong một trang Wiki, thật dễ dàng để tạo và định dạng trang, sao cho mọi người có thể dễ dàng làm việc với nhau để ghi lại thông tin.

Blog

Chọn mẫu site này khi bạn muốn tạo một trang nơi người dùng có thể đăng thông tin nhanh chóng và cho phép người khác chú thích vào đó. Đôi khi gọi là web, blogs đang trực tuyến tạp chí nơi bạn có thể chia sẻ ý tưởng của bạn nhanh chóng theo định dạng thân mật, thời gian. Blog site có chứa một danh sách bài đăng để lưu trữ bài đăng blog, một danh sách blog cho nối kết đến blog khác, một danh sách thể loại, một danh sách chú thích, một danh sách nối kết cho nối kết đến các tài nguyên có liên quan, thư viện ảnh và các công cụ quản lý bài đăng của bạn và các nguồn tài nguyên.

Ví dụ về sử dụng     Blog site có thể giúp điều hành để chia sẻ ý tưởng và tầm nhìn hấp dẫn hơn Nhật ký định dạng nơi nhân viên của họ có thể đặt câu hỏi hoặc thêm chú thích của họ.

Đầu trang

Cuộc họp

Mẫu site trong cuộc họp nhóm được thiết kế để giúp nhóm quản lý kiểu khác nhau của cuộc họp trong một tổ chức. Các mẫu trong nhóm này hỗ trợ tất cả mọi thứ từ các cuộc họp cơ bản để quyết định tập trung vào cuộc họp hoặc sự kiện thậm chí xã hội.

Không gian làm việc Cuộc họp Cơ bản

Chọn mẫu site này khi bạn muốn tạo một trang nhằm giúp bạn lập kế hoạch, tổ chức và theo dõi cuộc họp của bạn với phần còn lại của nhóm của bạn. Mẫu bao gồm danh sách mục tiêu, danh sách người dự, chương trình họp và thư viện tài liệu.

Ví dụ về sử dụng     Site không gian cuộc họp cơ bản là một lựa chọn tốt cho kiểu nhất chung của cuộc họp, chẳng hạn như một cuộc họp trạng thái hàng tuần.

Không gian làm việc Cuộc họp Trống

Chọn mẫu site này khi bạn muốn tạo một trang không gian làm việc cuộc họp trống cho bạn tùy chỉnh, dựa trên yêu cầu của bạn. Mẫu bao gồm các trang mà bạn có thể thêm nội dung và tùy chỉnh.

Ví dụ về sử dụng     Một trang trống không gian cuộc họp sẽ giúp bạn tạo một trang không gian làm việc cuộc họp tùy chỉnh, và bạn không muốn sử dụng bất kỳ mẫu hiện có, phần Web, danh sách hoặc thư viện dưới dạng một điểm bắt đầu.

Không gian làm việc Cuộc họp Quyết định

Chọn mẫu site này khi bạn muốn tạo một trang là lý tưởng để xem lại tài liệu và ghi lại bất kỳ quyết định đạt tại cuộc họp. Mẫu bao gồm danh sách mục tiêu, danh sách người dự, chương trình họp, thư viện tài liệu, một danh sách nhiệm vụ và danh sách quyết định.

Ví dụ về sử dụng     Site không gian làm việc cuộc họp quyết định cung cấp các công cụ để giúp nhóm tiếp cận và ra quyết định bản ghi và ghi lại mục hành động. Đây là một mẫu tốt để sử dụng nếu bạn muốn nhóm của bạn để tập trung kết quả của cuộc họp.

Không gian làm việc Cuộc họp Tập thể

Chọn mẫu site này khi bạn muốn tạo một trang nhằm giúp bạn lập kế hoạch và phối hợp dịp xã hội. Mẫu bao gồm danh sách người dự, hướng dẫn, một ảnh/Nhật ký, điều để đưa danh sách và thư viện ảnh cho ảnh.

Ví dụ về sử dụng     Site không gian cuộc họp xã hội có thể giúp bạn quản lý dịp xã hội, chẳng hạn như một từ thiện sự kiện hoặc nhóm bên.

Không gian làm việc Cuộc họp Nhiều trang

Chọn mẫu site này khi bạn muốn tạo một trang nhằm giúp bạn lập kế hoạch, tổ chức và ghi lại các kết quả của cuộc họp phức tạp hoặc một chuỗi cuộc họp. Mẫu bao gồm danh sách mục tiêu, danh sách người dự, chương trình họp, và hai trang có thể tùy chỉnh (bạn có thể thêm trang lên đến 10 cho mỗi cuộc họp).

Ví dụ về sử dụng     Một không gian làm việc cuộc họp nhiều trang có thể giúp bạn quản lý cuộc họp liên quan đến yêu cầu tài liệu hỗ trợ chuyên sâu mà bạn muốn lưu trữ trên trang riêng biệt, chẳng hạn như trang để quản lý dự án hoặc theo dõi vấn đề.

Đầu trang

Enterprise

Các mẫu trang trong nhóm Enterprise được thiết kế để hỗ trợ quản lý tài liệu cấp độ doanh nghiệp, quản lý bản ghi và thông tin quản lý nhu cầu.

Trung tâm Tài liệu

Chọn mẫu site này khi bạn muốn tạo một trang duy nhất để quản lý tập trung tất cả các tài liệu trong doanh nghiệp của bạn. Một trang Trung tâm tài liệu được tối ưu hóa cho việc tạo và dùng số lớn của tài liệu. Các tính năng của mẫu này bao gồm:

  • Thư viện tài liệu.

  • Liên quan tới phần Web tài liệu tạo ra một dạng xem cá nhân hóa của tài liệu được kiểm xuất bởi, được tạo bởi hoặc sửa đổi lần cuối bởi người dùng hiện tại. Bạn có thể cấu hình phần Web để dùng nhiều hơn một tiêu chí.

  • Sắp tới phần Web nhiệm vụ mà tạo ra một dạng xem cá nhân hóa của tài liệu liên quan đến nhiệm vụ được giao cho người dùng hiện tại.

  • Dẫn hướng dạng xem hình cây để cho phép nội dung khám phá và dẫn hướng.

  • Tính năng quản lý được đề xuất tài liệu được bật theo mặc định (ví dụ, lập phiên bản chính và phụ, yêu cầu kiểm xuất và hỗ trợ cho nhiều kiểu nội dung).

Ví dụ về sử dụng     Trung tâm tài liệu có thể giúp bạn tạo một môi trường tác giả quy mô lớn mà người dùng được sửa 50.000 hoặc nhiều tài liệu qua 500 hay nhiều thư mục. Lập phiên bản được bật, và thường mười hoặc nhiều phiên bản trước của tài liệu mỗi tồn tại. Tài liệu được kiểm to và thu thường và dòng công việc được dùng để điều khiển chu kỳ cuộc sống của họ. Hai mươi hoặc nhiều kiểu nội dung có thể sử dụng trong site.

Trung tâm Bản ghi

Chọn mẫu site này khi bạn muốn tạo một trang để thực hiện quản lý bản ghi trong tổ chức của bạn. Trung tâm bản ghi nhằm dưới dạng một kho lưu trữ Trung tâm mà tổ chức có thể lưu trữ và quản lý tất cả các bản ghi của nó. Hỗ trợ toàn bộ bản ghi quản lý quy trình, từ bộ sưu tập bản ghi thông qua quản lý bản ghi để bố trí bản ghi. Thông thường, một site Trung tâm bản ghi được thiết kế và cấu hình bằng các chuyên gia quản lý bản ghi của tổ chức và công nghệ thông tin (CNTT) nhân viên hỗ trợ của tổ chức tệp gói. Mẫu này bao gồm:

  • Tín liệu các khả năng để giúp đảm bảo tính toàn vẹn của các bản ghi được lưu trữ trong đó.

  • Áp dụng chính sách quản lý thông tin.

  • Nội dung tạm giữ các danh sách phải đình chỉ việc ghi phải tuân theo điều tra từ hết hạn hoặc hủy hoặc kiện tụng.

  • Bản ghi định tuyến danh sách để tự động định tuyến bản ghi được gửi đến Trung tâm bản ghi vào vị trí thích hợp.

  • Không phân loại bản ghi thư viện lưu trữ bản ghi được gửi đi đến Trung tâm bản ghi không khớp với bất kỳ bản ghi định tuyến mục khác.

Ví dụ về sử dụng     Một site Trung tâm bản ghi có thể giúp bạn thực hiện bản ghi chiến lược và tệp kế hoạch quản lý tổ chức của bạn. Trang này có thể giúp hỗ trợ về tuân thủ của tổ chức của bạn với chính phủ Pháp lý hoặc quy định liên quan đến việc lưu giữ và xử lý các loại tài liệu. Nội dung có thể được gửi đến Trung tâm bản ghi thông qua dịch vụ Web bằng cách sử dụng giao thức SOAP hoặc thông qua email bằng cách sử dụng giao thức SMTP.

Cá nhân hóa trang web

Chọn mẫu site này khi bạn muốn tạo một trang web để thực hiện dạng xem cá nhân hóa, dữ liệu, và dẫn hướng từ tuyển tập trang này vào trang của tôi. Tệp bao gồm cá nhân hóa cụ thể phần Web và dẫn hướng được tối ưu hóa cho các trang web trang của tôi.

Ví dụ về sử dụng     Một trang web cá nhân hóa có thể giúp khi bạn muốn hiển thị nội dung được cá nhân hóa cho hoặc kinh để người dùng cá nhân trên site của tôi của mình.

Trang danh bạ

Chọn mẫu site này khi bạn muốn tạo một site liệt kê và phân loại trang quan trọng trong tổ chức của bạn. Tệp bao gồm các dạng xem khác nhau cho phân loại site, đầu trang và sơ đồ trang.

Ví dụ về sử dụng     Một thư mục Site có thể giúp bạn nếu bạn muốn cung cấp khách truy cập site với một vị trí trung tâm để xem hoặc định vị tất cả các site trong tuyển tập trang của bạn.

Trung tâm báo cáo

Chọn mẫu site này khi bạn muốn tạo một trang web để tạo, quản lý và chuyển phát của trang Web, bảng điều khiển và chỉ số hiệu suất then chốt (KPI) liên lạc số liệu, mục tiêu và thông tin công việc thông minh. Site Trung tâm báo cáo cung cấp một vị trí trung tâm nghiệp vụ thông minh-liên quan đến thông tin. Mẫu này bao gồm các thư viện tài liệu đặc biệt cho việc lưu trữ báo cáo, danh sách và kết nối với nguồn dữ liệu bên ngoài. Nó cũng cung cấp quyền truy nhập vào mẫu trang và phần Web để giúp bạn tạo trang và danh sách có chứa thông tin doanh nghiệp. Trong Trung tâm báo cáo, người dùng có thể tìm kiếm mục bằng cách sử dụng thể loại, xem lịch của báo cáo sắp tới và đăng ký vào báo cáo có liên quan.

Ví dụ về sử dụng     Trung tâm báo cáo có thể giúp bạn tạo một cổng thông tin thông minh (BI) trực tiếp, tương tác kinh doanh mà lắp ráp và hiển thị thông tin doanh nghiệp từ nguồn khác nhau, bằng cách dùng tích hợp khả năng BI chẳng hạn như bảng điều khiển, phần Web, KPI và dữ liệu nghiệp vụ công nghệ kết nối. Trang này cung cấp người dùng với một địa điểm duy nhất để tìm báo cáo, bảng tính hoặc KPI mới nhất.

Trung tâm tìm kiếm với các tab

Chọn mẫu này khi bạn muốn tạo một site để cung cấp trải nghiệm tìm kiếm. Trang Chào mừng chính tính năng của hộp tìm kiếm đơn giản trong Trung tâm của trang. Trang bao gồm hai tab: một cho kết quả tìm kiếm chung và khác để tìm kiếm cho thông tin về mọi người. Bạn có thể thêm và tùy chỉnh tab tập trung vào phạm vi tìm kiếm hoặc kiểu kết quả khác.

Ví dụ về sử dụng     Trung tâm tìm kiếm có thể giúp để trả về mục chỉ trên site của bạn, loại bỏ trả về không áp dụng cho tìm kiếm của bạn. Bạn cũng có thể tìm các tuyển tập khác nhau của thông tin riêng lẻ bằng cách sử dụng tab.

Trung tâm tìm kiếm

Chọn mẫu site này khi bạn muốn tạo một site để cung cấp trải nghiệm tìm kiếm. Trang Chào mừng chính tính năng của hộp tìm kiếm đơn giản trong Trung tâm của trang. Trang bao gồm trang cho kết quả tìm kiếm và tìm kiếm nâng cao.

Ví dụ về sử dụng     Trung tâm tìm kiếm có thể giúp để trả về mục chỉ trên site của bạn, loại bỏ trả về không áp dụng cho tìm kiếm của bạn.

Máy chủ Trang của Tôi

Chọn mẫu site này khi bạn muốn tạo một trang web được dùng để lưu trữ trang của tôi.

Lưu ý: Mẫu site này sẵn dùng chỉ khi bạn đang tạo một tuyển tập trang trong Trung tâm quản trị.

Đầu trang

Phát hành

Các mẫu trang trong nhóm phát hành cho phép các tổ chức để thiết kế, triển khai và quản lý cổng mạng nội bộ doanh nghiệp, công ty Internet trạng thái hiện diện Web site, và phân chia trang cổng thông tin. Các cấu phần cổng thông tin cũng giúp dễ dàng kết nối với người trong tổ chức có phải kỹ năng, kiến thức và trải nghiệm dự án. Mẫu site phát hành nhóm tất cả có tính năng được bật, bao gồm công cụ sửa trang, trình soạn nội dung, phát hành và kiểm xuất.

Site phát hành

Chọn mẫu site này nếu bạn muốn tạo một trang Web trống và nhanh chóng phát hành trang Web. Mẫu này bao gồm các thư viện tài liệu và hình ảnh để lưu trữ Web phát hành tài nguyên. Người đóng góp có thể làm việc trên phiên bản bản thảo của trang và phát hành chúng làm cho chúng Hiển thị cho người đọc. Trang bao gồm các thư viện tài liệu và hình ảnh để lưu trữ Web phát hành tài nguyên.

Lưu ý: Mẫu site này là chỉ sẵn dùng nếu tính năng phát hành được bật trên site này (và trang mẹ).

Ví dụ về sử dụng     Tạo bản phát hành trang web nếu bạn muốn thêm một phần nhấn bản phát hành trang Web của bạn mà gần đây nhất năm chí Web trang tự động được hiển thị trên trang Chào mừng. Bạn có thể tạo và sửa chí trang Web bằng cách sử dụng một trình duyệt. Sử dụng trình soạn thảo HTML định dạng nội dung của bạn, và chọn nối kết và hình ảnh cho trang của bạn từ thư viện. Sử dụng phần Web truy vấn Nội dung để trình bày cụ thể nhấn bản phát hành trang Web trên trang Chào mừng.

Site phát hành với dòng công việc

Chọn mẫu site này khi bạn muốn tạo một site để phát hành trang Web trên một lịch biểu bằng cách sử dụng dòng công việc phê duyệt. Tệp bao gồm thư viện tài liệu và hình ảnh để lưu trữ Web phát hành tài nguyên. Theo mặc định, chỉ có thể phát hành trang con có thể được tạo bên dưới Trang này.

Lưu ý: Mẫu site này là chỉ sẵn dùng nếu tính năng phát hành được bật trên site này (và trang mẹ).

Ví dụ về sử dụng     Phát hành một trang có thể giúp với dòng công việc khi bạn muốn tạo một trang web để hiển thị các bài viết kỹ thuật phải cần xem xét theo chủ đề chuyên gia trước khi họ có thể được phát hành.

Trang web tin tức

Chọn mẫu site này khi bạn muốn tạo một site để cung cấp tin tức và nối kết đến các bài viết nhanh chóng và dễ dàng. Tệp bao gồm bố trí trang mẫu tin tức và một kho lưu trữ cho việc lưu trữ mục cũ tin tức. Nó cũng tính năng của một bố trí dễ dàng sử dụng cho người đọc và nhà cung cấp tin tức. Mẫu site này cũng bao gồm hai phần Web cho phép có hiệu quả biết các thông tin chuyển phát: trình xem RSS và tuần này trong ảnh.

Ví dụ về sử dụng     Một site tin tức có thể giúp bạn tạo một địa điểm duy nhất để giúp dễ dàng chuyển phát tin tức hoặc thông tin. Tin tức trang hiển thị thông tin Cập Nhật cho toàn bộ tổ chức.

Cổng thông tin cộng tác

Chọn site này nếu bạn muốn tạo một cấu trúc phân cấp trang web starter cho một cổng thông tin phân chia mạng nội bộ. Tệp bao gồm trang chủ, một site tin tức, một thư mục Site, và một trung tâm tìm kiếm với các tab. Thông thường, Trang này có gần như nhiều người đóng góp làm người đọc và dùng để lưu trữ site nhóm.

Lưu ý: Mẫu site này sẵn dùng chỉ khi bạn đang tạo một tuyển tập trang trong Trung tâm quản trị.

Ví dụ về sử dụng     Cổng thông tin cộng tác có thể giúp khi bạn muốn tạo một cổng thông tin phân chia nơi nhân viên có thể cộng tác và phát hành tài liệu và trang Web.

Cổng Phát hành

Chọn mẫu này nếu bạn muốn tạo một cấu trúc phân cấp trang web starter cho một trang web công khai trên Internet hoặc một cổng thông tin mạng nội bộ lớn. Trang này có thể tùy chỉnh dễ dàng với thương hiệu đặc biệt. Tệp bao gồm trang chủ, site con thông cáo báo chí mẫu, Trung tâm tìm kiếm và một trang đăng nhập. Thông thường Trang này có nhiều người đọc nhiều hơn người đóng góp và nó được dùng để phát hành trang Web với dòng công việc phê duyệt. Theo mặc định, bạn có thể tạo trang con chỉ phát hành với dòng công việc bên dưới trang mà bạn tạo bằng cách sử dụng mẫu site này.

Lưu ý: Mẫu site này sẵn dùng chỉ khi bạn đang tạo một tuyển tập trang trong Trung tâm quản trị.

Ví dụ về sử dụng     Cổng thông tin phát hành có thể giúp tạo một trang web starter để cung cấp cho tổ chức của bạn hiện diện cộng trên Internet. Ngoài ra, tạo một cổng thông tin mạng nội bộ doanh nghiệp nơi nhân viên có thể đọc và tìm thông tin.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×