Mẫu Excel Online miễn phí trên Office.com

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn không phải bắt đầu từ đầu nếu bạn bắt đầu với một mẫu miễn phí từ Office.com. Chọn từ một bộ phân loại của mẫu như lịch, hóa đơn và lập kế hoạch ngân sách.

  1. Truy nhập Office.com.

  2. Bấm mẫu ở phía trên cùng của trang.

  3. Trên trang mẫu, hãy bấm Excel trong danh sách bên trái.

    Mẹo: Để xem thêm mẫu, dưới Duyệt theo thể loại, hãy bấm vào thể loại (như lịch) mà bạn muốn xem.

  4. Bấm vào mẫu mà bạn muốn, hãy bấm mở trong Excel Online, hãy đăng nhập nếu được nhắc, và sau đó bấm tiếp tục.

    Mẹo: Nếu bạn không thích tên mẫu (thường là sổ 1), hãy bấm vào tên trong Excel Online thanh tiêu đề ở đầu trang và nhập tên khác.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×