Mã trường: trường Thiết đặt

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trường Thiết đặt gán thông tin cụ thể cho một biến được nêu tên, gọi là thẻ đánh dấu. Để thông tin xuất hiện trong tài liệu, bạn phải chèn trường Ref tham chiếu đến thẻ đánh dấu đó. Bạn cũng có thể dùng thẻ đánh dấu để xử lý thông tin theo kiểu ẩn, chẳng hạn như trong macro hoặc trong một trường khác như trường If.

Cú pháp

Khi bạn xem trường Thiết đặt trong tài liệu, cú pháp có dạng:

{ SET Thẻ đánh dấu "Văn bản" }

Lưu ý:  Mã trường chỉ ra nội dung mà trường cần hiển thị. Kết quả trường là những nội dung hiển thị trong tài liệu sau khi đánh giá mã trường. Để chuyển giữa việc xem mã trường và kết quả của mã trường, hãy nhấn Alt+F9.

Chỉ dẫn

Bạn có thể dùng trường Thiết đặt trong tài liệu hoặc như là một phần của phối thư.

Để sử dụng trường Thiết đặt trong tài liệu, hãy làm như sau:

  1. Trên tab Chèn, ở nhóm Văn bản, bấm Phần Nhanh rồi bấm Trường.

  2. Trong danh sách Tên trường, chọn Thiết đặt.

  3. Trong danh sách Tên thẻ đánh dấu, chọn tên một thẻ đánh dấu.

  4. Trong ô Văn bản, nhập nội dung bạn muốn gán cho thẻ đánh dấu.

  5. Bấm OK.

Để sử dụng trường Thiết đặt như là một phần của phối thư, khi bạn thiết lập phối thư hãy làm như sau:

  1. Trên tab gửi thư , trong nhóm trường viết & chèn , bấm quy tắc, sau đó bấm Đặt thẻ đánh dấu.

  2. Trong danh sách Thẻ đánh dấu, chọn tên một thẻ đánh dấu.

  3. Trong ô Giá trị, nhập nội dung văn bản bạn muốn gán cho thẻ đánh dấu.

Thuộc tính

Thẻ đánh dấu

Tên gọi thể hiện thông tin: một biến — ví dụ như InterestRate.

"Văn bản"

Thông tin được gán cho thẻ đánh dấu: giá trị dạng chữ. Hãy đặt văn bản trong ngoặc kép; các con số không cần phải đặt trong ngoặc kép. Thông tin có thể là kết quả của một trường được lồng vào.

Ví dụ

Trong ví dụ sau đây, tài liệu chứa các thẻ đánh dấu EnteredBy, UnitCost, số lượng, SalesTax và TotalCost. Đặt trường thiết đặt nội dung của mỗi của các thẻ đánh dấu và tham chiếu trường đã được chèn vào tài liệu để hiển thị nội dung của thẻ đánh dấu. Khóa chuyển dạng thức số hiển thị các giá trị UnitCost và TotalCost với ký hiệu tiền tệ và hai chữ số thập phân.

{ SET EnteredBy "Yury Vronsky" }
{ SET UnitCost 25 }
{ SET Quantity { FILLIN "Nhập số lượng đặt hàng:" } }
{ SET SalesTax 10% }
{ SET TotalCost { = (UnitCost * Quantity) + ((UnitCost * Quantity) * SalesTax) } }
Thư này xác nhận việc quý khách đặt hàng sách của chúng tôi. Quý khách đã đặt hàng { REF Quantity } quyển với giá { REF UnitCost \# "$#0,00" } mỗi quyển. Tính cả thuế doanh thu, tổng cộng là { REF TotalCost \# "$#0,00" }
Cảm ơn quý khách đã đặt hàng,
{ EnteredBy }

Nếu người dùng nhập 3 khi phản hồi lời nhắc của trường FILLIN, thì kết quả là tài liệu có dạng:

Thư này xác nhận việc quý khách đặt hàng sách của chúng tôi. Quý khách đã đặt hàng 3 quyển với giá $25,00 mỗi quyển. Tính cả thuế doanh thu, tổng cộng là $82,50.
Cảm ơn quý khách đã đặt hàng,
Yury Vronsky

Đầu Trang

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×