Mã trường: trường MergeRec

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong văn bản được phối, trường MergeRec hiển thị vị trí theo thứ tự của bản ghi dữ liệu hiện thời. Số thứ tự phản ánh mọi thứ tự sắp xếp hoặc lọc mà bạn đã áp dụng đối với nguồn dữ liệu trước khi phối. Bạn có thể dùng trường MergeRec để đánh số thứ tự cho từng văn bản được phối trong một phối thư, theo thứ tự mà bạn đã sắp xếp nguồn dữ liệu.

Ví dụ, nếu một cơ sở dữ liệu nhân sự có chứa 2.000 bản ghi, thì giá trị của các trường MergeRec sẽ nằm trong khoảng từ 1 đến 2.000. Tuy nhiên, để gửi một thư theo mẫu cho những nhân viên có thâm niên từ 5 năm làm việc trong công ty, bạn có thể lọc nguồn dữ liệu để tạo ra một tập hợp bản ghi nhỏ hơn nhiều, chẳng hạn như 500 bản ghi.

Nếu bạn dùng toàn bộ cơ sở dữ liệu trong phối, thì giá trị MergeRec của một bức thư gửi nhân viên cụ thể có thể là 1.000. Tuy nhiên, nếu dùng bộ lọc thì giá trị MergeRec đối với nhân viên đó sẽ không vượt quá 500.

Thứ tự sắp xếp của nguồn dữ liệu cũng ảnh hưởng đến giá trị của trường MergeRec cho một bản ghi dữ liệu. Ví dụ, nếu bạn sắp xếp danh sách gửi thư theo thứ tự tăng dần theo bảng chữ cái, thì một người có tên bắt đầu bằng chữ A sẽ có số thứ tự MergeRec nhỏ. Tuy nhiên, nếu bạn sắp xếp danh sách đó theo thứ tự giảm dần, thì cũng người đó lại có số thứ tự MergeRec lớn hơn.

Cú pháp

Khi bạn xem trường MergeRec trong tài liệu, cú pháp có dạng:

{ MERGEREC }

Lưu ý:  Mã trường chỉ ra nội dung mà trường cần hiển thị. Kết quả trường là những nội dung hiển thị trong tài liệu sau khi đánh giá mã trường. Để chuyển giữa việc xem mã trường và kết quả của mã trường, hãy nhấn Alt+F9.

Chỉ dẫn

Bạn có thể dùng trường MergeRec trong tài liệu hoặc như là một phần của phối thư.

Để sử dụng trường MergeRec trong tài liệu, hãy làm như sau:

  1. Trên tab Chèn, ở nhóm Văn bản, bấm Phần Nhanh rồi bấm Trường.

  2. Trong danh sách Tên trường, chọn MergeRec.

  3. Bấm OK.

Để sử dụng trường MERGEREC như là một phần của phối thư, khi bạn thiết lập phối thư hãy làm như sau:

  • Trên tab gửi thư , trong nhóm trường viết & chèn , bấm quy tắc, sau đó bấm ghi sáp nhập #.

Ví dụ

Ví dụ sau đây sử dụng trường MergeRec kế bên trường Printdate để tạo số hiệu duy nhất cho hóa đơn. Khi tài liệu chính được phối với nguồn dữ liệu, số phát sinh từ trường MergeRec được nối thêm vào các số thể hiện ngày và thời gian in hóa đơn.

Số Hóa đơn: { PRINTDATE \@ "MMddyyyyHHmm" }{ MERGEREC }

Đối với hóa đơn thứ 12, in lúc 9:46 ngày 13 tháng 2 năm 2007, tài liệu sẽ có dạng:

Số Hóa đơn: 02132007094612

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×