Mã trường: trường MergeField

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Hiển thị tên của một trường dữ liệu trong các ký tự phối "hình v" trong một tài liệu chính của phối thư — ví dụ, «tên». Khi tài liệu chính được sáp nhập với đã chọn nguồn dữ liệu, thông tin từ trường đã xác định dữ liệu được chèn vào thay cho trường phối.

Trong phiên bản trước của Word, tài liệu đã phối thường hiển thị các khoảng trắng kép thay cho trường được ánh xạ đến thiếu dữ liệu. Bây giờ bạn có thể dùng khóa chuyển để xác định văn bản nào được in ra trước hoặc sau các kết quả trường (giả sử rằng trường có chứa dữ liệu).

Bạn phải chọn nguồn dữ liệu cho tài liệu chính trước khi bạn chèn trường phối.

Cú pháp

Khi bạn xem trường MergeField trong tài liệu, cú pháp trông như thế này:

{ MERGEFIELD FieldName [khóa chuyển]}

Lưu ý:  Mã trường chỉ ra nội dung mà trường cần hiển thị. Kết quả trường là những nội dung hiển thị trong tài liệu sau khi đánh giá mã trường. Để chuyển giữa việc xem mã trường và kết quả của mã trường, hãy nhấn Alt+F9.

Chỉ dẫn

"Tên trường"

Tên của một trường dữ liệu được liệt kê trong bản ghi đầu trang của đã chọn nguồn dữ liệu. Tên trường phải trùng khớp với tên trường trong bản ghi đầu trang.

Khóa chuyển

\b

Xác định văn bản được chèn trước khi trường MergeField Nếu trường không phải là trống.

\f

Xác định văn bản được chèn vào sau trường MergeField Nếu trường không phải là trống.

\m

Xác định trường MergeField là một trường được ánh xạ.

\v

Cho phép các ký tự chuyển đổi định dạng dọc.

Ví dụ

Cách đặt các trường sau đây ba MergeField với nhau và dùng chuyển \f đã được xác định đảm bảo rằng các trường ba có khoảng trống giữa chúng, nhưng chỉ nếu trường chỉ định thông tin được trình bày trong nguồn dữ liệu.

{MERGEFIELD CoutesyTitle \f ""} {MERGEFIELD tên \f ""} {MERGEFIELD họ}

Kết quả trong các thao tác sau:

  • Nếu tất cả các trường trình bày: Bà Mindy Martin

  • Nếu tên là thiếu từ nguồn dữ liệu: bà Martin

Lưu ý: Nếu bạn cần thay đổi tên trường đã xác định trong một trường phối, sửa tên trường trong mục lục MergeField. Thay đổi tên trường với mã trường ẩn không có hiệu lực.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×