Mã trường: trường Fill-In

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trường Fill-In nhắc bạn nhập nội dung văn bản. Phản hồi của bạn sẽ được in thay vì trường.

Lưu ý: Để chèn phản hồi của bạn vào nhiều vị trí, hãy dùng trường Ask.

Word nhắc bạn nhập phản hồi mỗi lần bạn cập nhật trường Fill-In, chẳng hạn như khi bạn nhấn F9 hoặc chạy từng bản ghi trong phối thư. Khi bạn tạo tài liệu mới dựa trên mẫu (tệp .dotm hoặc .dotx) và tài liệu đó có chứa trường Fill-In, Word sẽ nhắc bạn đưa ra phản hồi ở mỗi trường Fill-In.

Bạn có thể dùng trường Fill-In trong tài liệu hoặc như là một phần của phối thư.

Để dùng trường Fill-In trong tài liệu

  1. Trên tab Chèn, ở nhóm Văn bản, bấm Phần Nhanh rồi bấm Trường.

  2. Trong danh sách Tên trường, hãy chọn Fill-In.

  3. Trong ô Nhắc, hãy nhập câu hỏi mà bạn muốn được trả lời.

  4. Nếu bạn muốn dùng một phản hồi được xác định trước, hãy chọn hộp kiểm Trả lời mặc định với dấu nhắc và nhập nội dung.

  5. Nếu bạn muốn áp dụng cùng một phản hồi cho tất cả các bản ghi trong phối thư, hãy chọn hộp kiểm Nhắc trước khi phối văn bản thẻ đánh dấu. Nếu không, Word sẽ nhắc bạn đưa ra phản hồi cho mỗi bản ghi.

  6. Bấm OK.

Để dùng trường Fill-In như là một phần của phối thư

Khi thiết lập phối thư, bạn hãy làm như sau:

  1. Trên tab gửi thư , trong nhóm trường viết & chèn , bấm quy tắc, sau đó bấm Fill-in.

  2. Trong ô Nhắc, hãy nhập câu hỏi mà bạn muốn được trả lời.

  3. Nếu bạn muốn một phản hồi được xác định trước, hãy nhập phản hồi đó vào hộp Văn bản điền vào mặc định.

  4. Nếu bạn muốn áp dụng cùng một phản hồi cho tất cả các bản ghi trong phối thư, hãy chọn hộp kiểm Hỏi một lần. Nếu không, Word sẽ nhắc bạn đưa ra phản hồi cho mỗi bản ghi.

Cú pháp

Khi bạn xem mã trường Fill-In trong tài liệu, cú pháp có dạng:

{ FILLIN ["Nhắc "] [Khóa chuyển tùy chọn ] }

Lưu ý: Mã trường cho trường biết phải hiện những gì. Kết quả trường là những nội dung hiển thị trong tài liệu sau khi đánh giá mã trường. Để chuyển giữa việc xem mã trường và kết quả của mã trường, hãy nhấn Alt+F9.

Chỉ dẫn

"Nhắc"

Nội dung hiển thị trong hộp thoại — ví dụ như: "Hãy nhập tên khách hàng"

Khóa chuyển tùy chọn

\d "Mặc định"

Chỉ ra phản hồi mặc định khi bạn không nhập phản hồi vào hộp thoại nhắc. Trường { FILLIN "Nhập chữ ký nháy của người đánh máy:" \d "tds" } sẽ chèn chữ "tds" nếu bạn không nhập phản hồi nào.

Nếu bạn không chỉ ra một phản hồi mặc định, Word sẽ sử dụng phản hồi được nhập vào gần nhất. Để chỉ ra một mục nhập trống làm mặc định, hãy nhập dấu ngoặc kép trống sau khóa chuyển. Ví dụ nhập \d "" .

\o

Chỉ nhắc một lần trong quá trình phối thư thay vì nhắc mỗi khi phối một bản ghi dữ liệu mới. Cùng một phản hồi được chèn vào tất cả tài liệu được phối.

Ví dụ

Trường FILLIN hoạt động

1. Tài liệu có mục tái bút trong đó có trường Fill-In. Lời nhắc cho trường Fill-In là Nhập thông báo cá nhân vào đây.

2. Trường Fill-In được cập nhật với nội dung mà người dùng nhập vào khi phản hồi lời nhắc.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×