Mã lỗi 30029-1011 khi cài đặt Office

Nếu bạn gặp lỗi này khi cài đặt Office thì việc khởi động lại thiết bị của bạn và cài đặt lại Office có thể giúp bạn khắc phục sự cố. Nếu thao tác đó không hiệu quả, hãy sử dụng công cụ sửa lỗi dễ dàng để loại bỏ hoàn toàn Office khỏi thiết bị của bạn, rồi bắt đầu lại việc cài đặt.

Lưu ý: Lỗi này cũng có thể xảy ra nếu bạn sử dụng Công cụ Triển khai Office để cài đặt Office 365 ProPlus. Để biết thêm thông tin, hãy đi đến mục "Sử dụng phiên bản mới hơn của Công cụ Triển khai Office".

Khởi động lại máy tính của bạn và cài đặt lại Office

 1. Khởi động lại máy tính.

 2. Hãy cài đặt lại Office.

  Chọn các bước cho phiên bản bạn muốn cài đặt.

  PHIÊN BẢN

  CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT

  Office 365

  Office 2019


  Tải xuống và cài đặt hoặc cài đặt lại Office trên PC của bạn

  Office 2016

  Office 2013


  Tải xuống và cài đặt hoặc cài đặt lại Office 2016 hoặc Office 2013.

Gỡ cài đặt và cài đặt lại Office

 1. Bấm vào nút sửa lỗi dễ dàng này để gỡ cài đặt Office.

  Nút tải xuống công cụ sửa lỗi dễ dàng cho biết bản sửa lỗi tự động đang sẵn dùng
 2. Để xem các bước còn lại trình bày về cách lưu và sử dụng bản sửa lỗi dễ dàng, hãy chọn trình duyệt của bạn từ danh sách thả xuống bên dưới:

  1. Ở cuối cửa sổ trình duyệt, chọn Mở để mở tệp O15CTRRemove.diagcab.

   Chọn Mở để mở công cụ sửa lỗi dễ dàng O15CTRRemove.diagcab

   Nếu tệp không tự động mở, hãy chọn Lưu > Mở thư mục, rồi bấm đúp vào tệp (tên tệp phải bắt đầu bằng "O15CTRRemove") để chạy công cụ sửa lỗi dễ dàng.

  2. Trình hướng dẫn Gỡ cài đặt Microsoft Office sẽ khởi chạy. Chọn Tiếp theo, rồi làm theo lời nhắc.

  3. Khi bạn thấy màn hình Gỡ cài đặt thành công, hãy làm theo lời nhắc để khởi động lại máy tính nhằm giúp các thay đổi có hiệu lực. Chọn Tiếp theo.

  4. Khởi động lại máy tính, rồi thử cài đặt lại Office.

  Cài đặt Office

  Chọn các bước cho phiên bản bạn muốn cài đặt.

  PHIÊN BẢN

  CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT

  Office 365

  Office 2019


  Tải xuống và cài đặt hoặc cài đặt lại Office trên PC của bạn

  Office 2016

  Office 2013


  Tải xuống và cài đặt hoặc cài đặt lại Office 2016 hoặc Office 2013.

  1. Ở góc dưới thấp bên trái, hãy chọn tệp o15CTRRemove, rồi từ danh sách thả xuống, chọn Hiển thị trong thư mục.

   Từ danh sách thả xuống, chọn Hiển thị trong thư mục

   Bấm đúp vào tệp tải xuống, o15CTRRemove để chạy công cụ sửa lỗi dễ dàng.

  2. Trình hướng dẫn Gỡ cài đặt Microsoft Office sẽ khởi chạy. Chọn Tiếp theo, rồi làm theo lời nhắc.

  3. Khi bạn thấy màn hình Gỡ cài đặt thành công, hãy làm theo lời nhắc để khởi động lại máy tính nhằm giúp các thay đổi có hiệu lực. Chọn Tiếp theo.

  4. Khởi động lại máy tính, rồi thử cài đặt lại Office.

  Cài đặt Office

  Chọn các bước cho phiên bản bạn muốn cài đặt.

  PHIÊN BẢN

  CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT

  Office 365

  Office 2019


  Tải xuống và cài đặt hoặc cài đặt lại Office trên PC của bạn

  Office 2016

  Office 2013


  Tải xuống và cài đặt hoặc cài đặt lại Office 2016 hoặc Office 2013.

  1. Chọn Lưu Tệp, rồi chọn OK.

   Lưu tệp O15CTRRemove.diagcab trong Firefox

   Trong cửa sổ trình duyệt ở phía trên bên phải, hãy chọn Hiển thị tất cả mục tải xuống. Trong Thư viện, chọn Tải xuống > O15CTRRemove.diagcab, rồi chọn biểu tượng thư mục. Bấm đúp vào O15CTRRemove.diagcab.

  2. Trình hướng dẫn Gỡ cài đặt Microsoft Office sẽ khởi chạy. Chọn Tiếp theo, rồi làm theo lời nhắc.

  3. Khi bạn thấy màn hình Gỡ cài đặt thành công, hãy làm theo lời nhắc để khởi động lại máy tính nhằm giúp các thay đổi có hiệu lực. Chọn Tiếp theo.

  4. Khởi động lại máy tính, rồi thử cài đặt lại Office.

  Cài đặt Office

  Chọn các bước cho phiên bản bạn muốn cài đặt.

  PHIÊN BẢN

  CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT

  Office 365

  Office 2019


  Tải xuống và cài đặt hoặc cài đặt lại Office trên PC của bạn

  Office 2016

  Office 2013


  Tải xuống và cài đặt hoặc cài đặt lại Office 2016 hoặc Office 2013.

Sử dụng phiên bản mới hơn của Công cụ Triển khai Office (chỉ dành cho các bản cài đặt Office 365 ProPlus)

Bạn có thể gặp lỗi này nếu đang sử dụng phiên bản 16.0.7118.5775 của Công cụ Triển khai Office 2016 để tải xuống và cài đặt Office 365 ProPlus. Quá trình tải xuống hoạt động ổn định nhưng khi bạn chạy lệnh /configure để cài đặt các chương trình Office, bạn nhận được thông báo lỗi sau: "Rất tiếc, chúng tôi đã gặp phải sự cố khi cài đặt (các) chương trình Office của bạn."

Để khắc phục lỗi này, hãy tải xuống phiên bản mới hơn của Công cụ Triển khai Office 2016

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×