Mã định dạng số cơ bản

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Dấu thập phân Định dạng phân số hoặc số với điểm thập phân, bao gồm các chỗ dành sẵn cho chữ số sau đây trong một phần. Nếu số có chữ số ở bên phải của dấu thập phân hơn có chỗ dành sẵn trong định dạng, số được làm tròn tới nhiều vị trí thập phân khi không có chỗ dành sẵn. Nếu số có chữ số bên trái của dấu thập phân hơn có chỗ dành sẵn trong định dạng, chữ số bổ sung được hiển thị. Nếu định dạng chứa chỉ số dấu (#'s) ở bên trái của dấu thập phân, số nhỏ hơn 1 bắt đầu với dấu thập phân.

Các chỗ dành sẵn # Hiển thị chỉ chữ số có nghĩa; nó không hiển thị số không không đáng kể.

Để hiển thị

Dùng mã định dạng này

1234.59 như 1234.6

####.#


Chỗ dành sẵn 0 (zero) Hiển thị số 0 không đáng kể nếu một số có chữ số ít hơn của 0 trong định dạng.

Để hiển thị

Dùng mã định dạng này

phân của 8,9 như 8.900

#.000

.631 như 0,6

0.#

12 như 12.0 và 1234.568 như 1234.57

#.0#


Chỗ dành sẵn không? thêm khoảng trống cho các số 0 không đáng kể ở cả hai bên của dấu thập phân để khi được định dạng bằng phông chiều rộng cố định, chẳng hạn như Courier mới, căn chỉnh dấu thập phân. Bạn cũng có thể dùng ký hiệu này cho phân số có các thay đổi số chữ số.

Để hiển thị

Dùng mã định dạng này

44.398, 102.65 và 2,8 với phần thập phân được căn chỉnh

???.???

5,25 là 5 1/4, và 5.3 là 5 3/10, với biểu tượng được căn chỉnh phép chia

# ???/???


Hàng ngàn dấu tách Để hiển thị một dấu phẩy như hàng ngàn dấu phân cách hoặc theo tỷ lệ một số của một nghìn, bao gồm dấu phẩy trong định dạng số.

Để hiển thị

Dùng mã định dạng này

12000 như 12.000

#,###

12000 dạng 12

#,

12200000 như 12.2

0.0,,


Dùng các màu Để đặt màu cho một phần của định dạng, hãy nhập tên của màu trong dấu ngoặc vuông trong phần.

Mã màu

[ĐEN]

[MÀU LAM]

[LỤC LAM]

[MÀU XANH LỤC]

[ĐỎ TƯƠI]

[RED]

[TRẮNG]

[MÀU VÀNG]


Mã định dạng có điều kiện số Để đặt định dạng số sẽ được áp dụng chỉ nếu số đáp ứng điều kiện bạn xác định, hãy đặt điều kiện trong dấu ngoặc vuông; điều kiện bao gồm một toán tử so sánh và một giá trị. Ví dụ, định dạng sau đây Hiển thị số nhỏ hơn hoặc bằng 100 trong một màu đỏ phông chữ và số lớn hơn 100 trong màu xanh lam phông.

[Red][<=100];[Blue][>100]

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×