Màu bảng thay đổi trong Excel Online

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Màu giúp bạn tô sáng là gì quan trọng trong dữ liệu của bạn. Excel Online mới Cập Nhật của bảng màu nhất quán với các ứng dụng khác của bạn.

Bây giờ khi bạn di chuyển giữa các phiên bản của Excel hoặc làm việc với các ứng dụng Office Online, các lựa chọn mà bạn thấy trong bảng màu của bạn sẽ giống nhau. Điều này sẽ cung cấp một trải nghiệm tốt hơn cộng tác với người dùng khác và cung cấp một trải nghiệm nhất quán giữa các thiết bị.

Nếu bạn muốn thay đổi này và muốn thêm, chúng tôi khuyến khích bạn bỏ phiếu cho các tính năng nâng cao chẳng hạn như "Thêm màu …" và "Chủ đề" trong Excel Online người dùng thoại diễn đàn cộng đồng.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×