Luôn cập nhật các thay đổi của Office 365

Với Office 365, bạn nhận được các bản cập nhật và tính năng sản phẩm mới khi các bản cập nhật và tính năng này sẵn dùng thay vì các bản cập nhật theo lịnh trình là tách riêng theo tháng hoặc năm. Do đó, bạn và người dùng của mình sẽ thường xuyên trải nghiệm các cách thức làm việc mới và được cải tiến chứ không phải là nâng cấp trên toàn công ty mất thời gian. Thách thức với kiểu này sẽ theo kịp với các thách thức và cập nhật. Dưới đây là một số cách thức để bạn có thể duy trì cập nhật Office 365 trong tổ chức của mình.

Luôn cập nhật các thay đổi của Office 365

Tính năng

Mô tả

Cách sử dụng

Trung tâm thông báo

Tìm hiểu về các thông báo và thay đổi chính thức. Đọc các thông báo này trong Trung tâm quản trị Office 365, ứng dụng quản trị dành cho thiết bị di động hoặc nhận điểm tin hàng tuần qua email. Bạn cũng có thể dùng API Liên lạc Dịch vụ để truy xuất thư. Chia sẻ các thông báo này với những người khác trong tổ chức của bạn.

Đăng nhập vào trung tâm quản trị hoặc ứng dụng quản trị dành cho thiết bị di động. Chọn Trạng thái > Trung tâm thông báo. Chọn một thông báo để đọc hoặc chia sẻ.

Thay đổi thông báo bạn thấy hoặc đăng ký nhận điểm tin hàng tuần bằng cách chọn Chỉnh sửa tùy chọn Trung tâm thông báo.

Tổng quan về Trung tâm Thông báo của Office 365

Bản phát hành mục tiêu

Đăng ký Bản phát hành mục tiêu cho chính bạn và một nhóm cá nhân được chọn tại tổ chức của bạn. Nhận bản cập nhật Office 365 mới nhất trước những người khác, rồi thông báo hoặc đào tạo người dùng của bạn về trải nghiệm mới đó.

Đăng nhập vào trung tâm quản trị hoặc ứng dụng quản trị dành cho thiết bị di động. Chọn Cài đặt > Hồ sơ tổ chức > Tùy chọn phát hành. Tìm hiểu thêm về Bản phát hành mục tiêu.

Lộ trình

Truy nhập Lộ trình Office 365 để tìm hiểu về các tính năng đã phát hành, đang triển khai và phát triển, đã được hủy bỏ hoặc được phát hành trước đó. Lộ trình là site chính thức dành cho các bản cập nhật và thay đổi Office 365.

Truy nhập Lộ trình Office 365 thường xuyên và tìm hiểu về các bản cập nhật và bản phát hành theo kế hoạch.

BlogCộng đồng

Truy nhập các Blog Office, Cộng đồng Microsoft và Cộng đồng Công nghệ Microsoft để tìm hiểu thêm chi tiết về các thay đổi trong Office 365 và chia sẻ trải nghiệm với những người dùng khác.

Truy nhập Các Blog Office. Truy nhập Cộng đồng Microsoft. Truy nhập Cộng đồng Công nghệ Microsoft.

Tìm hiểu thêm

Tìm hiểu thêm về việc quản lý Office 365 tại Office 365 dành cho doanh nghiệp – Trợ giúp quản trị.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×