Luôn đăng ký nhiệm vụ và các gói với email và thông báo

Trong Planner, bạn có hai cách để giữ lại thông tin. Planner có thể gửi thông báo email và ứng dụng dành cho thiết bị di động. Bạn đang tìm cách bật hoặc tắt thông báo trong Planner? Xem các bài viết này:

Chênh lệch giữa thông báo email, thông báo email nhóm và thông báo ứng dụng di động

Thông báo email Planner

Thông báo email Planner là các thư email được gửi cho bạn và được gửi đến hộp thư đến của bạn.

Email nhóm

Thông báo email nhóm là các thông điệp email được gửi đến tất cả các thành viên nhóm. Email được gửi từ Microsoft Planner đến hộp thư nhóm.

Đối với những người sau nhóm của gói, các thông báo email này sẽ không được chuyển phát đến hộp thư đến của họ. Tuy nhiên, nếu người dùng đăng một chú thích trên một tác vụ, người dùng sẽ nhận được thông báo qua email trong hộp thư đến của họ cho từng chú thích tiếp theo được thực hiện trên nhiệm vụ đó (ngay cả đối với chú thích do người dùng khác thực hiện).

Hai hình ảnh sau đây Hiển thị các thư email nhóm. Trong phần đầu tiên, thành viên của gói là người đầu tiên nhận xét về một nhiệm vụ yêu cầu về trạng thái.

Ảnh chụp màn hình: Hiển thị một ví dụ về thông điệp email nhóm mà bạn có thể nhận được.

Trong hình thứ hai, thành viên của gói đã trả lời nhiệm vụ.

Ảnh chụp màn hình: Hiển thị email nhóm mà bạn đồng nghiệp trả lời nhận xét đầu tiên.

Thông báo ứng dụng di động Planner

Loại thông báo khác mà bạn có thể nhận được thông báo đẩy trên ứng dụng Planner dành cho thiết bị di động. Thông báo ứng dụng Planner di động chỉ hiển thị giống như bất kỳ thông báo nào khác trên điện thoại hoặc thiết bị của bạn. Khi bạn gõ nhẹ vào thông báo ứng dụng Planner dành cho thiết bị di động, nó sẽ mở ứng dụng Planner.

Ảnh chụp màn hình: Hiển thị thông báo đẩy Planner được gửi trên điện thoại di động và thiết bị.

Lưu ý: Thông báo ứng dụng Planner dành cho thiết bị di động hiện không sẵn dùng cho đăng ký Cloud của chính phủ cộng đồng 365 (GCC).

Để biết thêm thông tin hoặc để có liên kết để tải xuống các ứng dụng dành cho thiết bị di động, hãy xem các chủ đề sau đây:

Bảng sau đây mô tả các loại thông báo bạn sẽ nhận được, các hoạt động gây ra cho họ, và nơi bạn có thể thay đổi thiết đặt.

Hoạt động

Ai nhận được?

Thông báo email

Thông báo ứng dụng di động Planner

Thay đổi thiết đặt?

Nhiệm vụ được gán cho một người nào đó

Tất cả các thành viên lên kế hoạch đều theo dõi nhóm trong hộp thư đến của họ

Không

Có.

Lập kế hoạch thành viên: quản lý email nhóm cho các gói Planner của bạn

Nhiệm vụ được đánh dấu là đã hoàn thành

Tất cả các thành viên lên kế hoạch đều theo dõi nhóm trong hộp thư đến của họ

Không

Chủ sở hữu nhóm: chuyển email nhóm về hoạt động nhiệm vụ bật hoặc tắt cho một kế hoạch

Bạn tạo một kế hoạch

Tất cả các thành viên trong kế hoạch

Không

Không. Bạn không thể tắt tính năng này.

Bạn sẽ được thêm vào một kế hoạch

Bạn

Không

Không. Bạn không thể tắt tính năng này.

Tất cả các thành viên lên kế hoạch nhận được một email chào mừng từ Microsoft cho biết họ đã được thêm vào kế hoạch, Mẹo và thủ thuật về cách sử dụng các gói, và một nối kết đến kế hoạch.

Bất kỳ ý kiến thành viên kế hoạch nào sau chú thích của bạn

Bạn

Không

Không. Bạn không thể tắt tính năng này.

Ai đó sẽ gán nhiệm vụ cho bạn

Bạn

Có. Điều này được bật theo mặc định.

Lập kế hoạch thành viên: quản lý email nhóm cho các gói Planner của bạn

Ai đó chú thích trên một kế hoạch

Tất cả các thành viên lên kế hoạch đều theo dõi nhóm trong hộp thư đến của họ

Không

Không. Bạn không thể tắt tính năng này.

Bạn có nhiệm vụ gần hoặc qua ngày đến hạn của họ

Bạn

Không

Có. Điều này được bật theo mặc định.

Lập kế hoạch thành viên: quản lý email nhóm cho các gói Planner của bạn

Khi nào thông báo được gửi đi?

Thông báo được gửi mỗi ngày trong tuần, bao gồm ngày cuối tuần.

Lưu ý: Thông báo email được liệt kê dưới đây hiện không sẵn dùng đối với đăng ký Cloud của chính phủ cộng đồng 365 (GCC).

Ai đó sẽ gán nhiệm vụ cho bạn

Một email và một thông báo ứng dụng dành cho thiết bị di động sẽ được gửi cho mỗi nhiệm vụ được gán cho bạn. Email sẽ chứa nối kết đến tác vụ trong Planner. Và thông báo ứng dụng dành cho thiết bị di động hiển thị giống như các thông báo khác của bạn trên điện thoại của bạn. Khi bạn gõ nhẹ vào thông báo ứng dụng Planner dành cho thiết bị di động, nó sẽ mở tác vụ trong ứng dụng Planner.

Bạn có nhiệm vụ gần hoặc trước ngày đến hạn của họ

Bạn sẽ nhận được thông báo qua email một lần một ngày nếu bạn có ít nhất một nhiệm vụ được gán cho bạn đáp ứng như sau:

  • 7 ngày cuối

  • Đến hạn hôm qua

  • Ngày hôm nay đến hạn

  • Ngày mai đến hạn

  • Do trong 7 ngày

Bạn sẽ không nhận được thông báo email cho các loại nhiệm vụ sau đây:

  • Nhiệm vụ đã hoàn thành

  • Nhiệm vụ đã quá 7 ngày

  • Các nhiệm vụ được nhiều hơn 7 ngày trong tương lai

Có quá nhiều thư email?

Khi bạn tạo một kế hoạch trong Planner, một nhóm Office 365 sẽ được tạo. Nó là thông qua nhóm Office 365 mà bạn có thể đăng chú thích và có cuộc hội thoại xung quanh nhiệm vụ. Vì vậy, đôi khi bạn sẽ nhận được email từ cả Planner và Groups về cùng một hoạt động. Để giảm số lượng thư bạn nhận được, hãy xem chủ đề này: lập kế hoạch thành viên: quản lý email nhóm cho các gói Planner của bạn

Không nhận được email từ Planner?

Nếu giấy phép sản phẩm của tổ chức bạn bao gồm Exchange Online, bạn có thể nhận được lời nhắc email. Nếu bạn đang sử dụng máy chủ Exchange tại cơ sở, có thể có vấn đề. Để biết thêm thông tin về người quản trị của bạn hoặc xem làm thế nào để đảm bảo rằng tất cả mọi người đều có thể nhận được email cho Planner?

Bài viết này có trả lời câu hỏi của bạn không?

Nếu không, bạn có thể đưa ra phản hồi ở cuối trang này. Đảm bảo cho chúng tôi biết những gì bạn đang tìm kiếm để chúng tôi có thể cập nhật bài viết này với câu hỏi của bạn.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×