LOGNORMDIST (Hàm LOGNORMDIST)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về phân bố-rít chuẩn lũy tích của x, đó ln(x) thường được phân bố với trung bình của tham số và độ lệch chuẩn. sử dụng hàm này để phân tích dữ liệu đã được biến đổi logarithmically.

Cú pháp

LOGNORMDIST (x,có nghĩa là gì,độ lệch chuẩn)

x    là giá trị để đánh giá hàm.

Có nghĩa    là giá trị trung bình của ln(x).

Độ lệch chuẩn    là độ lệch chuẩn của ln(x).

Ghi chú

  • Nếu bất kỳ đối số là số, thì hàm LOGNORMDIST trả về #VALUE! giá trị lỗi.

  • Nếu x ≤ 0 hoặc nếu độ lệch chuẩn ≤ 0, thì hàm LOGNORMDIST trả về #NUM! giá trị lỗi.

  • Phương trình của phân bố lô-ga-rít chuẩn lũy tích là:

    Phương trình

Ví dụ

X

Mean

StdDev

Công thức

Mô tả (Kết quả)

4

3,5

1.2

=LOGNORMDIST([X],[Mean],[StdDev])

Phân bố-rít chuẩn lũy tích tại 4 với các đối số đã xác định (0.039084)

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×