LOGNORMDIST (Hàm LOGNORMDIST)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về phân bố-rít chuẩn lũy tích của x, đó ln(x) thường được phân bố với trung bình của tham số và độ lệch chuẩn. sử dụng hàm này để phân tích dữ liệu đã được biến đổi logarithmically.

Cú pháp

LOGNORMDIST (x,có nghĩa là gì,độ lệch chuẩn)

x    là giá trị để đánh giá hàm.

Có nghĩa    là giá trị trung bình của ln(x).

Độ lệch chuẩn    là độ lệch chuẩn của ln(x).

Chú thích

  • Nếu bất kỳ đối số là số, thì hàm LOGNORMDIST trả về #VALUE! giá trị lỗi.

  • Nếu x ≤ 0 hoặc nếu độ lệch chuẩn ≤ 0, thì hàm LOGNORMDIST trả về #NUM! giá trị lỗi.

  • Phương trình của phân bố lô-ga-rít chuẩn lũy tích là:

    Phương trình

Ví dụ

X

Có nghĩa là gì

StdDev

Công thức

Mô tả (Kết quả)

4

3,5

1.2

=LOGNORMDIST([X],[Mean],[StdDev])

Phân bố-rít chuẩn lũy tích tại 4 với các đối số đã xác định (0.039084)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×