LOGINV (Hàm LOGINV)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về giá trị đảo của hàm phân bố lũy tích-rít chuẩn của x, đó ln(x) thường được phân bố với trung bình tham số và độ lệch chuẩn. Nếu p = LOGNORMDIST(x,...) thì LOGINV(p,...) = x. sử dụng phân bố-rít chuẩn để phân tích dữ liệu logarithmically chuyển.

Cú pháp

LOGINV (xác suất,có nghĩa là gì,độ lệch chuẩn)

Xác suất    là xác suất gắn với phân bố-rít chuẩn.

Có nghĩa    là giá trị trung bình của ln(x).

Độ lệch chuẩn    là độ lệch chuẩn của ln(x).

Chú thích

  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, LOGINV trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu xác suất < 0 hoặc xác suất > 1, LOGINV trả về #NUM! giá trị lỗi.

  • Nếu standard_dev <= 0, LOGINV trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nghịch đảo của hàm phân bố lô-ga-rit chuẩn là:

    Phương trình

Ví dụ

Xác suất

Có nghĩa là gì

StdDev

Công thức

Mô tả (Kết quả)

0,039084

3,5

1.2

= LOGINV([Probability], [Mean], [StdDev])

Giá trị đảo của hàm phân bố-rít chuẩn lũy tích cho các đối số đã xác định (4.000028)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×