LOGEST (Hàm LOGEST)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm LOGEST trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trong phân tích hồi quy, hàm này tính toán đường cong hàm mũ phù hợp với dữ liệu của bạn và trả về mảng dữ liệu mô tả đường cong đó. Vì hàm này trả về một mảng giá trị, cho nên nó phải được nhập vào dưới dạng công thức mảng.

Phương trình của đường cong là:

y = b*m^x

hoặc

y = (b*(m1^x1)*(m2^x2)*_)

nếu có nhiều giá trị x, khi mà giá trị y phụ thuộc là một hàm của các giá trị x độc lập. Giá trị m là các cơ số tương ứng với mỗi giá trị hàm mũ x và b là giá trị hằng số. Lưu ý rằng y, x và m có thể là các véc-tơ. Mảng mà hàm LOGEST trả về là {mn,mn-1,...,m1,b}.

Cú pháp

LOGEST(known_y's, [known_x's], [const], [stats])

Cú pháp của hàm LOGEST có các đối số sau đây:

 • Known_y's    Bắt buộc. Tập giá trị y mà bạn đã biết trong quan hệ y = b*m^x.

  • Nếu mảng known_y's nằm trong một cột đơn lẻ, thì mỗi cột của known_x's được hiểu là một biến số riêng rẽ.

  • Nếu mảng known_y's nằm trong một hàng đơn lẻ, thì mỗi hàng của known_x's được hiểu là một biến số riêng rẽ.

 • Known_x's    Tùy chọn. Một tập giá trị x mà bạn có thể đã biết trong quan hệ y = b*m^x.

  • Đã known_x's mảng có thể bao gồm một hoặc nhiều tập biến số. Nếu chỉ dùng một biến số, thì known_y's và known_x's có thể là các phạm vi với bất kỳ hình dạng nào, miễn là chúng có các kích thước bằng nhau. Nếu có nhiều biến số được dùng, thì known_y's phải là một phạm vi ô cao một hàng hoặc rộng một cột (còn được biết đến với tên gọi là véc-tơ).

  • Nếu known_x's được bỏ qua, thì nó được giả định là một mảng {1,2,3,...} có cùng kích thước như known_y's.

 • Const    Tùy chọn. Một giá trị lô-gic cho biết có bắt buộc hằng số b phải bằng 1 hay không.

  • Nếu hằng số là TRUE hoặc được bỏ qua, thì b được tính toán bình thường.

  • Nếu hằng số là FALSE, thì b được đặt bằng 1 và các giá trị m được làm cho phù hợp với y = m^x.

 • Stats    Tùy chọn. Giá trị lô-gic chỉ rõ có trả về các thống kê hồi quy bổ sung hay không.

  • Nếu stats là TRUE, thì hàm LOGEST trả về thống kê hồi quy bổ sung, vì vậy mảng trả về là {mn,mn-1,...,m1,b;sen,sen-1,...,se1,seb;r 2,sey; F,df;ssreg,ssresid}.

  • Nếu stats là FALSE hoặc được bỏ qua, thì hàm LOGEST chỉ trả về hệ số m và hằng số b.

Để biết thêm thông tin về thống kê hồi quy bổ sung, hãy xem phần Hàm LINEST.

Chú thích

 • Đồ thị dữ liệu của bạn càng giống với đường cong hàm mũ, thì đường thẳng được tính toán càng phù hợp với dữ liệu của bạn. Giống như hàm LINEST, hàm LOGEST trả về những giá trị mô tả quan hệ giữa các giá trị, nhưng hàm LINEST làm cho một đường thẳng phù hợp với dữ liệu của bạn; còn hàm LOGEST làm cho một đường cong hàm mũ phù hợp. Để biết thêm thông tin, hãy xem hàm LINEST.

 • Khi bạn chỉ có một biến độc lập x, bạn có thể tìm được các giá trị giao cắt y (b) trực tiếp bằng cách dùng công thức sau đây:

  Giao cắt Y (b):
  INDEX(LOGEST(known_y's,known_x's),2)

  Bạn có thể dùng phương trình y = b*m^x để dự đoán giá trị tương lai của y, nhưng Microsoft Excel cung cấp hàm GROWTH để làm điều này giúp bạn. Để biết thêm thông tin, mời bạn xem Hàm GROWTH.

 • Những công thức trả về mảng phải được nhập ở dạng công thức mảng.

  Lưu ý: Trong Excel Online bạn không thể tạo những công thức mảng.

 • Khi nhập một hằng số mảng, chẳng hạn như known_x's, làm đối số, bạn hãy dùng dấu phẩy để phân tách các giá trị trong cùng một hàng và dùng dấu chấm phẩy để phân tách hàng. Ký tự phân tách có thể khác nhau tùy thuộc vào thiết đặt vùng của bạn.

 • Bạn nên lưu ý rằng các giá trị y mà phương trình hồi quy dự đoán có thể không hợp lệ nếu chúng nằm ngoài phạm vi các giá trị y mà bạn dùng để xác định phương trình.

Ví dụ

Ví dụ 1

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Tháng

Đơn vị

11

33100

12

47300

13

69000

14

102000

15

150000

16

220000

Công thức

Mô tả

Kết quả

=LOGEST(B2:B7,A2:A7, TRUE, FALSE)

Lưu ý: Công thức trong ví dụ phải được nhập vào dưới dạng công thức mảng trong chương trình Excel. Sau khi sao chép ví dụ vào một trang tính trống, bạn hãy chọn phạm vi C9:D9, bắt đầu với ô công thức. Hãy nhấn F2 rồi sau đó nhấn CTRL+SHIFT+ENTER. Nếu công thức không được nhập vào dưới dạng công thức mảng, thì kết quả đơn là 1,4633.

1,4633

495,3048

Ví dụ 2

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Tháng

Đơn vị

11

33.100

12

47.300

13

69.000

14

102.000

15

150.000

16

220.000

Công thức

Kết quả

=LOGEST(B2:B7,A2:A7,TRUE,TRUE)

1,4633

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×