LOG (Hàm LOG)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về lô-ga-rit của một số tới một cơ số do bạn chỉ định.

Cú pháp

Nhật ký (số,cơ sở)

Số    là số thực dương mà bạn muốn thuật toán.

Cơ sở    là cơ số của thuật toán. Nếu cơ sở được bỏ qua, nó được giả định là 10.

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=LOG(10)

-Ga-Rit của 10 (1)

=LOG(8, 2)

-Ga-Rit của 8 với cơ số 2 (3)

=LOG(86, 2.7182818)

-Ga-Rit của 86 với cơ số e (4.454347)

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×