LOG (Hàm LOG)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về lô-ga-rit của một số tới một cơ số do bạn chỉ định.

Cú pháp

Nhật ký (số,cơ sở)

Số    là số thực dương mà bạn muốn thuật toán.

Cơ sở    là cơ số của thuật toán. Nếu cơ sở được bỏ qua, nó được giả định là 10.

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=LOG(10)

-Ga-Rit của 10 (1)

=LOG(8, 2)

-Ga-Rit của 8 với cơ số 2 (3)

=LOG(86, 2.7182818)

-Ga-Rit của 86 với cơ số e (4.454347)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×