Loại bỏ WordArt

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Việc xóa bỏ WordArt có thể gặp khó khăn vì khi bạn thêm WordArt, văn bản của bạn sẽ được đặt vào một hộp ẩn.

Vì vậy để loại bỏ WordArt, bạn cần xóa bỏ cả văn bản WordArt và hộp ẩn này.

Bấm vào viền của hộp WordArt. Tùy thuộc vào vị trí bạn đã bấm, có thể bạn cần bấm lại để bảo đảm đã chọn viền. Con trỏ sẽ chuyển thành một mũi tên bốn đầu và khi điều đó xảy ra, hãy nhấn Delete.

WordArt với con trỏ dạng mũi tên bốn đầu

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×