Loại bỏ viền ô

Đây là cách bạn có thể loại bỏ viền ô hay đường lưới mà bạn không muốn:

 1. Chọn ô hay phạm vi ô mà bạn muốn loại bỏ viền.

 2. Bấm Nhà> mũi tên Viền.

 3. Hãy chọn Không Viền.

  Tùy chọn Loại bỏ viền

  Lưu ý: Để áp dụng lại đường viền bên phải sau khi bạn đã loại bỏ nó, hãy nhấn Ctrl + Z hay nút hoàn tác Ảnh nút .

Xóa viền ô

Nếu bạn muốn loại bỏ viền từ cạnh cụ thể, bạn có thể dùng Xóa Viền.

 1. Bấm Nhà> mũi tên Viền.

 2. Hãy chọn Xóa Viền, sau đó bấm hoặc kéo cục tẩy đi khắp những đường viền bạn muốn loại bỏ.

  Lưu ý: Để áp dụng lại đường viền bên phải sau khi bạn đã loại bỏ nó, hãy nhấn Ctrl + Z hay nút hoàn tác Ảnh nút .

Xem thêm về viền ô

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×