Loại bỏ phần đính kèm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể loại bỏ phần đính kèm từ thư bạn đang soạn thảo cũng như từ thư bạn nhận được. Bạn chỉ có thể loại bỏ phần đính kèm từ một thư duy nhất tại một thời điểm.

 1. Mở email có chứa phần đính kèm bạn muốn xóa.

 2. Trong hộp Attached , bấm chuột phải vào phần đính kèm, và bấm loại bỏ hoặc chọn tệp trong hộp Attached và sau đó nhấn phím delete trên bàn phím của bạn.

  Tùy chọn Loại bỏ nằm trên menu chuột phải.

  Lưu ý: Phương pháp này sẽ xóa bỏ chỉ một phần đính kèm ở một thời gian. Để xóa bỏ nhiều phần đính kèm cùng lúc, hãy nhấn và giữ phím Shift trên bàn phím của bạn. Bấm vào phần đính kèm đầu tiên và cuối cùng trong chuỗi và nhấn phím Delete để xóa tất cả.

Nếu bạn muốn loại bỏ phần đính kèm từ thông điệp email mà bạn đã nhận được từ người khác hoặc một thư bạn đã gửi, bạn có thể thực hiện một thông báo này tại một thời điểm. Bạn không thể loại bỏ phần đính kèm từ nhiều thư cùng một lúc.

Loại bỏ phần đính kèm được hiển thị trong phần đầu thư email

 1. Mở thông điệp email trong ngăn đọc hoặc bấm đúp vào thư để mở nó trong cửa sổ mới.

 2. Chọn mũi tên thả xuống kế bên tên phần đính kèm và sau đó chọn loại bỏ phần đính kèm. Bạn cũng có thể chọn lưu vào OneDrive hoặc Lưu dưới dạng trước tiên để chuyển phần đính kèm vào OneDrive hoặc máy tính của bạn, rồi chọn loại bỏ phần đính kèm.
  Nếu thư chứa nhiều phần đính kèm, chọn phần đính kèm đầu tiên, nhấn và giữ phím Shift trên bàn phím của bạn, sau đó chọn phần đính kèm cuối cùng. Chọn loại bỏ phần đính kèm để loại bỏ tất cả phần đính kèm đã chọn.

 3. Đóng thông báo và lưu các thay đổi.

Loại bỏ phần đính kèm từ nội dung thư

 1. Để loại bỏ phần đính kèm được hiển thị trong phần nội dung thư, bấm đúp vào thư để mở nó trong cửa sổ mới.

 2. Từ nhóm di chuyển trong ruy-băng, hãy chọn hành động > sửa thư.

 3. Bấm để chọn phần đính kèm trong nội dung thư và sau đó nhấn phím Delete trên bàn phím.

 4. Đóng thông báo và lưu các thay đổi.

Chủ đề Liên quan

Lưu phần đính kèm

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×