Loại bỏ hoặc hoàn tác một sắp xếp trên cột

Trong Excel Online, bạn có thể dùng lệnh Hoàn tác trên tab Trang đầu để hoàn tác bất kỳ sắp xếp nào mà bạn đã áp dụng cho một danh sách hoặc một bảng. Ví dụ này hiển thị dữ liệu trong một danh sách đã được sắp xếp từ đầu theo thành phố theo thứ tự tăng dần và sau đó được sắp xếp trên dân số theo thứ tự giảm dần. Hành động hoàn tác khôi phục thứ tự ban đầu (thành phố).

Hoàn tác một sắp xếp trên một phạm vi

Trong một bảng, các cột có mũi tên bộ lọc, vì vậy bạn có thể dùng chúng để sắp xếp ngoài việc lọc. Trong ví dụ dưới đây, hãy lưu ý mũi tên xuống bên cạnh bộ lọc cho cột Dân số cho thấy nó được sắp xếp theo thứ tự giảm dần. Sau khi sắp xếp trên cột Thành phố, hãy lưu ý mũi tên lên bên cạnh bộ lọc cho Thành phố.

Cũng giống như với một phạm vi, bạn có thể hoàn tác sắp xếp trên một bảng bằng cách dùng lệnh Hoàn tác trên tab Trang đầu. Ví dụ này hiển thị cả kết quả của một hành động hoàn tác khôi phục thứ tự ban đầu và dùng bộ lọc để sắp xếp trên thành phố.

Hoàn tác một sắp xếp trên bảng

Để biết các thông tin về cập nhật mới nhất của Excel Online, hãy ghé blog Microsoft Excel.

Để có đầy đủ bộ ứng dụng và dịch vụ của Office, hãy dùng thử hoặc mua tại Office.com.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×