Loại tệp đồ họa

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bảng sau đây liệt kê các kiểu tệp và bạn có thể làm gì với chúng trong trình quản lý ảnh Microsoft.

Loại tệp

Bạn có thể làm gì

JPEG

Xem, sửa và nén tệp.

WMF/EMF

Xem và nén tệp. Bạn cũng có thể lưu tệp thành định dạng trình quản lý ảnh cho phép bạn sửa.

TIFF

Xem và sửa trang đầu tiên chỉ nén tệp.

GIF

Xem, sửa và nén tệp. Bạn không thể xem hoạt hình cho một GIF hoạt hình. Ảnh sẽ có tĩnh. Nếu bạn sửa tệp và lưu qua tệp gốc, bạn sẽ mất hoạt hình.

PNG

Xem, sửa và nén tệp.

BMP

Xem, sửa và nén tệp.

Lưu ý: Với kiểu tệp không có đồ họa và kiểu tệp đồ họa không được hỗ trợ, bạn sẽ giới hạn các lựa chọn. Bạn có thể xem danh sách các tệp này, nhưng bạn không thể xem hoặc sửa nội dung của chúng trong trình quản lý ảnh.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×