Loại bỏ trùng lặp (Power Query)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Power Query còn được biết đến với tên Get & Transform trong Excel 2016. Thông tin được cung cấp ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Get & Transform trong Excel 2016.

Loại bỏ tất cả các hàng từ bảng Power Query, trong trình soạn truy vấn, mà các giá trị trong các cột đã chọn các giá trị trùng lặp.

Ví dụ, một bảng có bốn cột.

Loại bỏ Trùng lặp 1

Chọn Column1Column4 sau đó chọn Loại bỏ các mục trùng lặp. Hàng thứ ba sẽ bị loại bỏ do các giá trị trong Column1Column4 giống nhau trong cả hai phiên bản.

Loại bỏ Trùng lặp 2

Để loại bỏ trùng lặp

  • Trong lưới xem trước Trình soạn thảo Truy vấn, hãy chọn cột.

Dùng ribbon Trình soạn thảo Truy vấn

  • Trong ribbon Trình soạn thảo Truy vấn, hãy bấm Loại bỏ Trùng lặp.

Dùng menu ngữ cảnh Trình soạn thảo Truy vấn

  • Trong ribbon Trình soạn thảo Truy vấn, hãy bấm Loại bỏ Trùng lặp. Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào và bấm Loại bỏ Trùng lặp.

Lưu ý: Trình soạn thảo Truy vấn chỉ xuất hiện khi bạn tải, sửa hoặc tạo truy vấn mới bằng cách dùng Power Query. Video sau đây cho thấy cửa sổ Trình soạn thảo Truy vấn xuất hiện sau khi sửa một truy vấn từ sổ làm việc Excel. Để xem Trình soạn thảo Truy vấn mà không cần tải hoặc sửa truy vấn trong sổ làm việc hiện có, từ phần Lấy Dữ liệu Ngoài trong tab ribbon Power Query, hãy chọn Từ Nguồn Khác > Truy vấn Trống. Video sau đây cho thấy một cách để hiển thị Trình soạn thảo Truy vấn.

Cách xem Trình soạn thảo Truy vấn trong Excel

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×