Loại bỏ tên miền khỏi Office 365

Người đóng góp: Peter Baumgartner

Kiểm tra các Câu hỏi thường gặp về Miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mong muốn.

Bạn đang loại bỏ miền vì muốn thêm miền vào một gói đăng ký Office 365 khác? Hay bạn chỉ muốn hủy bỏ đăng ký? Bạn có thể thay đổi gói hoặc đăng ký của mình hoặc hủy bỏ đăng ký.

Bước 1: Di chuyển người dùng tới một miền khác

 1. Đi đến Bấm vào đây để đi tới Trung tâm quản trị Office 365. .

  Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

  Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 2. Chọn Người dùng > Kích hoạt Người dùng.

 3. Chọn hộp cạnh những tên người dùng bạn muốn di chuyển.

 4. Trong ngăn Hành động hàng loạt, chọn Chỉnh sửa miền.

 5. Trong ngăn Chỉnh sửa miền, chọn một miền khác.

 6. Chọn Đặt làm miền chính, rồi chọn Lưu.

 7. Bạn cũng sẽ cần thực hiện quy trình này cho chính mình nếu bạn ở trên miền mà bạn muốn loại bỏ. Khi bạn chỉnh sửa miền cho tài khoản của mình, bạn sẽ phải đăng xuất và đăng nhập lại bằng miền mới mà bạn chọn để tiếp tục.

  Ví dụ: nếu bạn đã đăng nhập với tên dave@contoso.onmicrosoft.com:

  1. Đi đến Người dùng > Người dùng Hiện hoạt, chọn tài khoản của bạn từ danh sách, rồi chọn Chỉnh sửa trong dòng Tên người dùng trong ngăn bên trái.

  2. Chọn một miền khác: contoso.com

  3. Chọn Đặt làm miền chính, chọn Lưu, rồi bấm vào Đóng.

  4. Ở trên cùng, chọn tên tài khoản của bạn, rồi chọn Đăng Xuất.

  5. Đăng nhập bằng miền mới với cùng mật khẩu: dave@contoso.com

Bạn cũng có thể sử dụng PowerShell để chuyển người dùng sang miền khác. Hãy xem mục Set-MsolUserPrincipalName để biết thêm thông tin. Để đặt miền mặc định, sử dụng Set-MsolDomain.

Bước 2: Di chuyển nhóm tới một miền khác

 1. Đi đến Bấm vào đây để đi tới Trung tâm quản trị Office 365. .

  Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

  Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 2. Chọn Nhóm > Nhóm.

 3. Chọn hộp cho một nhóm bất kỳ hoặc danh sách phân phối liên kết với miền mà bạn muốn loại bỏ.

 4. Trong ngăn bên phải, cạnh tên nhóm, chọn Chỉnh sửa.

 5. Bên dưới Id Nhóm, sử dụng danh sách thả xuống để chọn một miền khác.

 6. Chọn Lưu, rồi bấm vào Đóng. Lặp lại quy trình này cho bất kỳ nhóm hoặc danh sách phân phối nào liên kết với miền mà bạn muốn loại bỏ.

Bước 3: Loại bỏ miền cũ

 1. Đi đến Bấm vào đây để đi tới Trung tâm quản trị Office 365. .

  Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

  Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 2. Chọn Thiết lập > Miền.

 3. Trên trang Miền, chọn miền mà bạn muốn loại bỏ.

 4. Trong ngăn bên phải, chọn Loại bỏ.

 5. Làm theo bất kỳ lời nhắc nào khác, rồi chọn Đóng.

Mất bao lâu để loại bỏ một miền?

Có thể Office 365 chỉ mất 5 phút để loại bỏ miền nếu miền không được tham chiếu ở nhiều vị trí, chẳng hạn như nhóm bảo mật, danh sách phân phối, người dùng và nhóm Office 365. Nếu có nhiều tham chiếu sử dụng miền thì có thể mất vài giờ (một ngày) để loại bỏ miền.

Nếu bạn có hàng trăm hoặc hàng ngàn người dùng, hãy sử dụng PowerShell để truy vấn tất cả người dùng, rồi di chuyển họ sang một miền khác. Nếu không, có thể giao diện người dùng sẽ bị thiếu một số người dùng, rồi khi tới bước loại bỏ miền, bạn sẽ không thể thực hiện được và cũng không hiểu lý do tại sao. Hãy xem Set-MsolUserPrincipalName để biết thêm thông tin. Để đặt miền mặc định, sử dụng Set-MsolDomain.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Lưu ý: Bạn không thể loại bỏ miền ". onmicrosoft.com" khỏi tài khoản của mình.

Vẫn không hoạt động? Miền của bạn có thể cần được loại bỏ thủ công. Hãy gọi cho chúng tôi và chúng tôi sẽ giúp bạn loại bỏ miền!

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×