Loại bỏ số trang

Bạn có thể nhanh chóng loại bỏ (xóa) số trang trong đầu trang hoặc chân trang của tài liệu một cách nhanh chóng — ngay cả khi đầu trang hoặc chân trang có chứa nội dung bổ sung như logo công ty hoặc tiêu đề tài liệu.

Bạn muốn làm gì?

Nếu tài liệu của bạn có đầu trang hoặc chân trang không sử dụng trang đầu khác nhau hoặc trang chẵn lẻ khác nhau, bạn có thể nhanh chóng loại bỏ tất cả số trang.

 • Trên tab Chèn, trong nhóm Đầu trang & chân trang, chọn Số trang, rồi chọn Loại bỏ số trang.

  Chọn tab Chèn và trong nhóm Đầu trang & chân trang, chọn Số trang, rồi Loại bỏ số trang.

Lưu ý: 

 • Nếu tài liệu của bạn sử dụng trang chẵn lẻ khác nhau, bạn cần thực hiện thao tác này hai lần — một lần khi chọn trang lẻ và một lần khi chọn trang chẵn.

 • Nếu nút Loại bỏ số trang không sẵn dùng, hãy bấm đúp vào đầu trang hoặc chân trang, chọn số trang, rồi nhấn Delete.

Nếu đã tạo trang đầu khác nhau trong tài liệu của mình, bạn có thể loại bỏ số trang trên trang đó mà không phải xóa nội dung khác như hình ảnh hoặc thông báo bản quyền.

Bước 1: Chọn sử dụng trang đầu khác nhau (nếu bạn chưa thực hiện)

 1. Trên tab Chèn, bấm vào Đầu trang > Chỉnh sửa đầu trang và trên tab Thiết kế, trong nhóm Tùy chọn, chọn Trang đầu khác nhau.

  Bên dưới Công cụ đầu trang & chân trang, trên tab Thiết kế, trong nhóm Tùy chọn, chọn hoặc xóa một tùy chọn.

 2. Chọn Đóng đầu trang và chân trang để thoát.

  Lưu ý: Trang đầu khác nhau có thể áp dụng cho trang đầu của mọi mục trong tài liệu, không chỉ trang đầu của tài liệu.

Bước 2: Xóa số trang trên trang đầu

 1. Trên trang đầu của tài liệu (hoặc mục), bấm đúp vào đầu trang để mở đầu trang hoặc cuối trang để mở chân trang.

  Bạn sẽ thấy nhãn có nội dung Đầu trang của trang đầu -Mục #-.

 2. Chọn số trang để tô sáng, rồi nhấn Delete hoặc bấm chuột phải và chọn Cắt.

 3. Chọn Đóng đầu trang và chân trang hoặc nhấn Esc để thoát.

Nhiều tài liệu được phân chia thành các mục theo chủ đích — như các phần hoặc chương trong báo cáo hoặc sách. Mỗi mục có thể có đầu trang hoặc chân trang khác nhau với số trang khác nhau. Hoặc đó có thể là nội dung ở cuối tài liệu, nơi bạn không muốn số trang xuất hiện.

Nếu tài liệu của bạn đã được chia sẵn thành các mục

 1. Trên trang đầu tiên của mục bạn muốn loại bỏ số trang, bấm đúp vào đầu trang hoặc chân trang để mở phần đó.

  Lưu ý: Các mục trong tài liệu của bạn đều được đánh số. Khi chỉnh sửa đầu trang, bạn sẽ thấy một nhãn với nội dung Đầu trang -Mục x- hoặc Chân trang -Mục #- cũng như thông tin về việc liệu mục đó có được liên kết với mục trước hay không.

 2. Chọn số trang và xóa. Mọi số trang trong mục đó cũng sẽ bị xóa hết.

  Nếu cách này không hiệu quả, trên tab Thiết kế, trong nhóm Dẫn hướng, hãy đảm bảo mục Kết nối tới phần trước không được chọn.

Mẹo: Nếu bạn chỉ muốn loại bỏ số của trang đầu trong mục, hãy mở đầu trang trên trang đầu của mục, rồi làm theo các bước trong Loại bỏ số trang trên trang đầu.

Nếu tài liệu của bạn chưa được chia thành các mục

 1. Đặt con trỏ ở cuối trang, ngay trước trang mà bạn muốn bắt đầu loại bỏ số trang và trên tab Bố trí, bấm vào Ngắt > Trang tiếp theo.

  Mẹo: Việc hiển thị nhãn ngắt mục có thể hữu ích đối với bạn. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Đoạn văn, chọn Hiển thị/Ẩn (¶) để bật hiển thị dấu định dạng. Chọn nút này một lần nữa để tắt hiển thị.

 2. Ở đầu trang tiếp theo, bấm đúp vào đầu trang hoặc chân trang để mở phần đó.

 3. Trên tab Thiết kế, bấm vào Kết nối tới phần trước để bỏ chọn. Thao tác này sẽ ngắt kết nối đánh số từ trang trước.

 4. Chọn số trang và xóa. Mọi số trang trong mục đó cũng sẽ bị xóa hết.

Mẹo: Nếu bạn chỉ muốn loại bỏ số của trang đầu trong mục, hãy mở đầu trang trên trang đầu của mục, rồi làm theo các bước trong Loại bỏ số trên trang đầu.

Bạn muốn làm gì?

Trong Word, số trang là các trường được chèn vào vùng đầu trang hoặc chân trang của tài liệu. Microsoft Office Word 2007 sẽ loại bỏ hoặc xóa các trường số trang khi bạn chọn Loại bỏ số trang.

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Đầu trang & chân trang , chọn Số trang.

  Ảnh Ribbon Word

 2. Chọn Loại bỏ số trang.

  Quan trọng: Nếu Loại bỏ số trang không có hiệu quả, hãy thử bấm đúp vào vùng đầu trang hoặc chân trang, chọn số trang, rồi nhấn Delete.

Nếu đã tạo trang đầu khác nhau trong tài liệu của mình, bạn có thể loại bỏ số trang trên trang đó mà không phải xóa nội dung khác như hình ảnh hoặc thông báo bản quyền.

Bước 1: Chọn sử dụng trang đầu khác nhau (nếu bạn chưa thực hiện)

 1. Trên tab Chèn, bấm vào Đầu trang > Chỉnh sửa đầu trang và trên tab Thiết kế, trong nhóm Tùy chọn, chọn Trang đầu khác nhau.

 2. Chọn Đóng đầu trang và chân trang để thoát.

  Lưu ý: Trang đầu khác nhau có thể áp dụng cho trang đầu của mọi mục trong tài liệu, không chỉ trang đầu của tài liệu.

Bước 2: Xóa số trang trên trang đầu

 1. Trên trang đầu của tài liệu (hoặc mục), bấm đúp vào đầu trang để mở đầu trang hoặc cuối trang để mở chân trang.

  Bạn sẽ thấy nhãn có nội dung Đầu trang của trang đầu -Mục #-.

 2. Chọn số trang để tô sáng, rồi nhấn Delete hoặc bấm chuột phải và chọn Cắt.

 3. Chọn Đóng đầu trang và chân trang hoặc nhấn Esc để thoát.

Nhiều tài liệu được phân chia thành các mục theo chủ đích — như các phần hoặc chương trong báo cáo hoặc sách. Mỗi mục có thể có đầu trang hoặc chân trang khác nhau với số trang khác nhau. Hoặc đó có thể là nội dung ở cuối tài liệu, nơi bạn không muốn số trang xuất hiện.

Nếu tài liệu của bạn đã được chia sẵn thành các mục

 1. Trên trang đầu tiên của mục bạn muốn loại bỏ số trang, bấm đúp vào đầu trang hoặc chân trang để mở phần đó.

  Lưu ý: Các mục trong tài liệu của bạn đều được đánh số. Khi chỉnh sửa đầu trang, bạn sẽ thấy một nhãn với nội dung Đầu trang -Mục x- hoặc Chân trang -Mục #- cũng như thông tin về việc liệu mục đó có được liên kết với mục trước hay không.

 2. Chọn số trang và xóa. Mọi số trang trong mục đó cũng sẽ bị xóa hết.

  Nếu cách này không hiệu quả, trên tab Thiết kế, trong nhóm Dẫn hướng, hãy đảm bảo mục Kết nối tới phần trước không được chọn.

Mẹo: Nếu bạn chỉ muốn loại bỏ số của trang đầu trong mục, hãy mở đầu trang trên trang đầu của mục, rồi làm theo các bước trong Loại bỏ số trang trên trang đầu.

Nếu tài liệu của bạn chưa được chia thành các mục

 1. Đặt con trỏ ở cuối trang, ngay trước trang mà bạn muốn bắt đầu loại bỏ số trang và trên tab Bố trí, bấm vào Ngắt > Trang tiếp theo.

  Mẹo: Việc hiển thị nhãn ngắt mục có thể hữu ích đối với bạn. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Đoạn văn, chọn Hiển thị/Ẩn (¶) để bật hiển thị dấu định dạng. Chọn nút này một lần nữa để tắt hiển thị.

 2. Ở đầu trang tiếp theo, bấm đúp vào đầu trang hoặc chân trang để mở phần đó.

 3. Trên tab Thiết kế, bấm vào Kết nối tới phần trước để bỏ chọn. Thao tác này sẽ ngắt kết nối đánh số từ trang trước.

 4. Chọn số trang và xóa. Mọi số trang trong mục đó cũng sẽ bị xóa hết.

Mẹo: Nếu bạn chỉ muốn loại bỏ số của trang đầu trong mục, hãy mở đầu trang trên trang đầu của mục, rồi làm theo các bước trong Loại bỏ số trên trang đầu.

 1. Nếu bạn không ở trong Dạng xem soạn thảo, hãy bấm vào Chỉnh sửa tài liệu > Chỉnh sửa trong Word Online.

  Chỉnh sửa trong Word Online

 2. Bấm Chèn> Số Trang.

 3. Ở dưới cùng của danh sách, hãy chọn Loại bỏ Số Trang.

  Hình ảnh của tùy chọn Loại bỏ số trang được chọn trong bộ sưu tập Số trang

Tìm hiểu thêm về cách thao tác với số trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×