Loại bỏ mục khỏi lịch của bạn

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Theo thời gian, tất cả các mục đã lưu lịch của bạn có thể thêm một số lớn và chiếm một khoảng cách trong tệp dữ liệu lớn. Để giải phóng một số lượng này, bạn có thể giảm số lượng các mục đã lưu bằng lưu trữ hoặc xóa bỏ chúng.

Quá trình lưu trữ sẽ xóa bỏ các mục khỏi tệp dữ liệu của bạn sau khi đã tạo bản sao lưu dự phòng của các mục này trong một Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) khác.

 1. Trên tab tệp , bấm Công cụ dọn dẹp, sau đó bấm lưu trữ.

  Lưu ý: Một số tổ chức tắt tính năng khả năng cho người dùng để tạo tệp dữ liệu Outlook (.pst) được dùng để lưu trữ mục. Nếu bạn không thấy lệnh lưu trữ , tổ chức của bạn có thể đã tắt tính năng này.

 2. Bấm Lưu trữ thư mục này và tất cả các thư mục con.

  Nếu bạn đã tạo thêm lịch các lịch khác, thì chọn thiết đặt này sẽ lưu trữ các mục từ những lịch đó.

 3. Trong danh sách thư mục, hãy bấm Lịch.

  Hộp thoại Lưu trữ

 4. Trong danh sách Lưu trữ những mục đã tồn tại lâu hơn, hãy chọn ngày bạn muốn. Để lưu trữ mọi thứ, hãy chọn ngày trong tương lai.

 5. Nếu bạn muốn, hãy chọn hộp kiểm Bao gồm các mục được đánh dấu là "Không Tự động Lưu trữ".

  Chọn hộp kiểm này sẽ lưu trữ mọi thứ, ví dụ như những mục bạn đã đánh dấu là ngoại lệ đối với Tự động Lưu trữ.

 6. Bạn có thể chấp nhận vị trí lưu tệp lưu trữ hoặc bạn có thể duyệt đến thư mục khác và cung cấp tên tệp cho lựa chọn của bạn.

  Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên ghi nhớ vị trí này, để bạn có thể dễ dàng tìm tệp lưu trữ sau này.

 7. Bấm OK.

  Quá trình lưu trữ bắt đầu. Khi bạn quay lại dạng xem Outlook chính, thanh trạng thái Outlook sẽ cho biết quá trình lưu trữ đang diễn ra.

  Chỉ báo trạng thái lưu trữ

  Để hủy bỏ kho lưu trữ trong tiến độ, hãy bấm Nút Ngừng . Bất kỳ mục mà đã được lưu trữ tối đa chỉ sẽ vẫn ở trong tệp lưu trữ.

Quá trình xóa bỏ sẽ loại bỏ tất cả các mục khỏi tệp dữ liệu của bạn mà không tạo bản sao lưu dự phòng.

Cảnh báo: Các bước sau đây sẽ xóa bỏ tất cả các mục trong lịch của bạn, bao gồm những ngày lễ đã được tự động thêm vào lịch. Bạn có thể thay thế những ngày lễ Outlook mặc định đã được xóa bỏ trong các bước này, nhưng tất cả các mục lịch khác sẽ bị xóa bỏ vĩnh viễn.

 1. Trong Lịch, hãy bấm Dạng xem.

 2. Trong nhóm Dạng xem Hiện tại, bấm Thay đổi Dạng xem, rồi bấm Danh sách.

 3. Bấm vào trong danh sách mục, rồi nhấn Ctrl+A.

  Bây giờ, tất cả các mục trong danh sách đã được chọn.

 4. Nhấn Delete.

Quy trình lưu trữ sẽ xóa bỏ mục khỏi tệp dữ liệu của bạn sau khi đã tạo bản sao lưu của các mục trong tệp dữ liệu Outlook khác. Bạn có thể cấu hình Outlook để tự động chạy tự động lưu trữ tại các khoảng thời gian, hoặc bạn có thể theo cách thủ công lưu trữ các mục.

 1. Trên menu tệp , bấm lưu trữ.

 2. Bấm Lưu trữ thư mục này và tất cả các thư mục con.

  Nếu bạn đã tạo lịch khác bên dưới lịch mặc định, chọn thiết đặt này sẽ lưu trữ các mục từ những lịch đó được không.

 3. Trong danh sách thư mục, hãy chọn thư mục lịch .

 4. Trong danh sách Lưu trữ những mục đã tồn tại lâu hơn, hãy chọn ngày bạn muốn. Để lưu trữ mọi thứ, hãy chọn ngày trong tương lai.

 5. Nếu bạn muốn, hãy chọn hộp kiểm Bao gồm các mục được đánh dấu là "Không Tự động Lưu trữ".

  Chọn hộp kiểm này sẽ lưu trữ mọi thứ, bao gồm các mục mà bạn đánh dấu là ngoại lệ nào cho tự lưu trữ.

 6. Bạn có thể chấp nhận vị trí tệp nơi lưu trữ tệp sẽ được lưu, hoặc bạn có thể duyệt đến thư mục khác và cung cấp tên tệp của lựa chọn của bạn.

  Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên mà bạn thực hiện ghi chú của vị trí này để bạn có thể dễ dàng tìm tệp lưu trữ sau này, nếu cần thiết.

 7. Bấm OK.

  Bắt đầu quy trình lưu trữ. Thanh trạng thái Outlook sẽ hiển thị menu lưu trữ . Bạn có thể bấm vào lưu trữ cho tùy chọn hủy bỏ lưu trữ đang tiến hành. Bất kỳ mục mà đã được lưu trữ tối đa chỉ sẽ vẫn ở trong tệp lưu trữ.

  Hộp thoại Lưu trữ

  1. tất cả các mục trong thư mục đã chọn và tất cả các thư mục con của nó được bao gồm trong kho lưu trữ.

  2. bấm lịch cho các mục lịch.

  3. để lưu trữ tất cả các mục, hãy chọn một ngày trong tương lai.

  4. khi bạn chọn hộp kiểm bao gồm các mục "Làm không tự động lưu trữ" đã đánh dấu kiểm , tất cả các mục được lưu trữ mà không cần ngoại lệ.

  5. vị trí của tệp lưu trữ.

Quá trình xóa bỏ sẽ loại bỏ tất cả các mục khỏi tệp dữ liệu của bạn mà không tạo bản sao lưu dự phòng.

Cảnh báo: Các bước sau đây sẽ xóa bỏ tất cả các mục trong lịch của bạn, bao gồm ngày lễ được tự động thêm vào lịch. Bạn có thể thay thế ngày lễ được xóa trong các bước này, nhưng các mục khác của bạn sẽ không thể khôi phục.

 1. Trong Ngăn dẫn hướng, bấm lịch.

 2. Trên menu dạng xem , trỏ đến Dạng xem hiện tại, sau đó bấm Theo thể loại.

 3. Bấm thể loại: (không), rồi nhấn CTRL + A.

  Bây giờ, tất cả các mục trong danh sách đã được chọn.

 4. Nhấn DELETE.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×