Loại bỏ một tài khoản liên kết khỏi Outlook trên web

Nếu bạn không còn muốn kết nối một tài khoản email khác với Outlook trên web, bạn có thể loại bỏ kết nối tài khoản đó khỏi Outlook trên web. Bạn sẽ chỉ loại bỏ kết nối giữa tài khoản khác đó và Outlook trên web, chứ không loại bỏ tài khoản email hoặc thư email. Chủ đề này áp dụng cho các tài khoản cơ quan và trường học trong Office 365.

Lưu ý: Microsoft sẽ loại bỏ khả năng thêm tài khoản mới vào Outlook trên web bằng cách sử dụng tính năng Tài khoản liên kết vào Tháng Chín 2018.​

 • Bạn sẽ không thể kết nối các tài khoản mới sau 15/09/2018.

 • Các tài khoản được kết nối trước 15 Tháng Chín sẽ tiếp tục đồng bộ như thường cho tới 30/10/2018.

 • Vào 30 Tháng Mười, mọi tài khoản liên kết sẽ ngừng đồng bộ email. 

 • Vào 15 Tháng Mười Một, tùy chọn Tài khoản liên kết (Cài đặt > Thư > Tài khoản) sẽ bị loại bỏ khỏi Outlook trên web .

 • Email đã đồng bộ sẽ tiếp tục xuất hiện trong hộp thư đến, trừ khi bạn loại bỏ thư đó theo cách thủ công.​

Điều gì sẽ xảy ra với email hiện có của tôi khi tôi loại bỏ kết nối? Mọi thư email đã được nhập vào Outlook trên web sẽ vẫn ở đó sau khi bạn loại bỏ tài khoản email.

Trước khi bạn loại bỏ tài khoản email khỏi Outlook trên web, chúng tôi khuyên bạn nên đăng nhập vào nhà cung cấp email gốc được liên kết với tài khoản và đảm bảo các bản sao thư email của bạn nằm ở đó. Nếu các bản sao nằm ở đó, bạn có thể xóa mọi thư email của tài khoản đó khỏi Outlook trên web sau khi loại bỏ tài khoản và bạn vẫn sẽ có một bản sao của chúng tại nhà cung cấp email của mình. Nếu các bản sao không nằm ở đó, sau khi loại bỏ tài khoản, bạn có thể muốn lưu trữ thư email của mình vào một thư mục trong Outlook trên web thay vì xóa chúng.

Loại bỏ kết nối giữa một tài khoản khác và Outlook trên web

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web.

 2. Trên thanh công cụ Outlook, chọn Cài đặt Cài đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm rồi kết nối phần mềm với đám mây .

 3. Bên dưới Cài đặt ứng dụng của bạn, chọn Thư.

 4. Trong ngăn dẫn hướng, bấm vào Thư và bên dưới Tài khoản, bấm vào Tài khoản liên kết.

  Tài khoản Liên kết

 5. Chọn tài khoản bạn muốn loại bỏ, rồi bấm vào Loại bỏ bỏ .

 6. Bấm vào Có để xác nhận bạn muốn ngừng kết nối đến tài khoản đó.

 7. Sau khi loại bỏ tài khoản khỏi Outlook trên web, bạn có thể xóa mọi thư email vẫn còn trong Outlook.

Xem thêm

Xóa tất cả email trong Outlook trên web

Kết nối tài khoản email trong Outlook trên web (Office 365)

Đóng tài khoản Outlook.com của bạn

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×