Loại bỏ một hình nền mờ

Nếu tài liệu của bạn có hình nền mờ và bạn muốn loại bỏ hình nền mờ đó khỏi mọi trang, bạn có thể làm điều đó.

 1. Mở tài liệu mà bạn muốn loại bỏ hình nền mờ

 2. Đi tới tab Thiết kế tab (trong Word 2010 hoặc Word 2007, đi tới tab Bố trí Trang ), đồng thời, trong nhóm Nền Trang, chọn Hình nền mờ.

  Ribbon của Office 14

 3. Chọn Loại bỏ Hình nền mờ.

  Tài liệu của bạn sẽ không còn hiển thị hình nền mờ.

Không thể loại bỏ hình nền mờ?

Word neo hình nền mờ ở khu vực đầu trang. Vì vậy, để loại bỏ hình nền mờ đã được áp dụng cho một mục, bạn sẽ cần truy nhập hình nền mờ đó từ khu vực đầu trang.

Nếu bạn không thể xóa hình nền mờ bằng cách sử dụngLoại bỏ Hình nền mờ, hãy thử các bước dưới đây:

 1. Bấm đúp vào khu vực đầu trang của tài liệu.

  Vùng Đầu trang
 2. Bấm để chọn hình nền mờ, rồi nhấn Xóa.

Lưu ý: Nếu tài liệu của bạn có chứa nhiều mục chưa được liên kết, bạn cần loại bỏ hình nền mờ khỏi từng mục bằng cách lặp lại các bước cho từng mục.

Thông tin thêm về hình nền mờ

 1. Mở tài liệu mà bạn muốn loại bỏ hình nền mờ

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Nền Trang, chọn Hình nền mờ.

  Tùy chọn Hình nền mờ được tô sáng trên tab Thiết kế

  Nếu bạn đang sử dụng Word cho Mac 2011 thì trên tab Bố trí Trang, trong nhóm Nền Trang, chọn Hình nền mờ.

 3. Trong hộp Chèn Hình nền mờ, hãy chọn Không hình nền mờ.

  Không có hình nền mờ nào được chọn trong hộp thoại Chèn Hình nền mờ

Nếu cách này không hiệu quả thì có thể hình nền mờ chỉ được áp dụng cho một mục cụ thể trong tài liệu.

Loại bỏ hình nền mờ khỏi một mục

Ngay cả khi hình nền mờ không hiển thị trên khu vực đầu trang, Word vẫn neo hình nền mờ vào đầu trang. Vì vậy, để loại bỏ hình nền mờ đã được áp dụng cho một mục, bạn sẽ cần truy nhập hình nền mờ đó từ khu vực đầu trang.

 1. Bấm đúp để mở khu vực đầu trang của mọi trang đang bật hình nền mờ.

  Ảnh tài liệu có hình nền mờ Bản thảo.

 2. Bấm vào hình nền mờ để chọn, rồi nhấn Xóa.

Thông tin thêm về hình nền mờ

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×