Loại bỏ một ứng dụng cho Office khỏi ứng dụng Access

Quan trọng    Microsoft không còn đề xuất tạo và sử dụng các ứng dụng web Access trong SharePoint. Thay vào đó, hãy cân nhắc tới việc sử dụng Microsoft PowerApps để xây dựng các giải pháp doanh nghiệp không cần viết mã cho web và các thiết bị di động.

Mặc dù bạn thêm ứng dụng cho Office vào ứng dụng web Access của mình từ trình duyệt, nhưng bạn cần mở ứng dụng web của mình trong Access để loại bỏ hoặc đổi kích cỡ ứng dụng cho Office. Việc loại bỏ ứng dụng cho Office không xóa bất kỳ dữ liệu nào khỏi ứng dụng web Access. Chỉ có sự hiển thị của dữ liệu bị xóa.

Lưu ý: Bài viết này không áp dụng cho cơ sở dữ liệu Access trên máy tính.

Quan trọng: Tên mới dành cho ứng dụng cho Office - Bổ trợ Office. Chúng tôi hiện đang cập nhật sản phẩm, tài liệu, mẫu và các tài nguyên khác của chúng tôi để phản ánh sự thay đổi tên nền tảng từ "ứng dụng cho Office và SharePoint" thành "Bổ trợ Office và SharePoint". Chúng tôi đã thực hiện thay đổi này để phân biệt rõ ràng hơn nền tảng mở rộng với ứng dụng Office (ứng dụng).

  1. Khi đang mở ứng dụng web Access trong trình duyệt, hãy bấm Thiết đặt > Tùy chỉnh trong Access.

    Lệnh Tùy chỉnh trong Access trên menu bánh răng Thiết đặt

  2. Bấm vào tên chú thích bảng trong Bộ chọn Bảng ở ngăn bên trái, bấm vào dạng xem nơi xuất hiện ứng dụng cho Office, rồi bấm Sửa.

    Nút Sửa trên một dạng xem trong ứng dụng Access.

  3. Chọn điều khiển ứng dụng cho Office và nhấn phím DELETE trên bàn phím của bạn.

    Sửa một Ứng dụng cho Office trong Access

Mẹo: Nếu dạng xem của ứng dụng web Access mà bạn đang xem chứa nhiều hơn một ứng dụng cho Office, bạn có thể khó tìm ra ứng dụng mình muốn xóa. Khởi chạy ứng dụng web trong trình duyệt và ghi chú thứ tự của các ứng dụng cho Office. Chúng sẽ xuất hiện trong cùng một thứ tự trong Access.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×