Loại bỏ một đồng giáo viên khỏi nhóm lớp học

Loại bỏ một đồng giáo viên khỏi nhóm lớp học

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Giáo viên là chủ sở hữu nhóm và có thể loại bỏ đồng giáo viên khỏi nhóm lớp học. Loại bỏ một đồng giáo viên sẽ loại bỏ quyền chủ sở hữu của họ trong nhóm.

Loại bỏ một đồng giáo viên

  1. Dẫn hướng đến nhóm lớp học mà bạn muốn sửa, sau đó chọn dấu chấm lửng bên cạnh tên lớp học.

  2. Chọn dạng xem nhóm.

    Trong nhóm dạng xem chọn Nhóm trong biết thêm chi tiết
  3. Dẫn hướng đến đồng giáo viên bạn đang loại bỏ và thay đổi vai trò của họ từ chủ sở hữu thành viên bằng cách chọn mũi tên hướng xuống.

  4. Bây giờ, hãy chọn dấu Xở cuối hàng đồng-của giáo viên.

    Chọn dấu X bên cạnh giáo viên để loại bỏ chúng khỏi lớp học của bạn.

    Đồng giáo viên sẽ bị loại bỏ khỏi lớp học của bạn.

Tìm hiểu thêm

Thêm một học viên vào nhóm lớp học

Loại bỏ một học viên khỏi nhóm lớp học

Thêm đồng giáo viên vào nhóm lớp học

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×