Loại bỏ lối tắt ảnh

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Loại bỏ lối tắt ảnh sẽ loại bỏ nó từ ngăn Lối tắt ảnh , nhưng nó sẽ không xóa thư mục từ máy tính hoặc vị trí mạng của bạn.

  1. Trong ngăn Lối tắt ảnh , hãy chọn lối tắt mà bạn muốn loại bỏ.

  2. Bấm chuột phải vào thư mục, rồi bấm Loại bỏ lối tắt.

Lưu ý: Nếu bạn bấm xóa bỏ, thư mục sẽ được gửi tới Thùng rác, chứ không bị loại bỏ khỏi ngăn Lối tắt ảnh .

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×