Loại bỏ hoặc tắt việc xác thực hiện đại từ Skype for Business và Exchange

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn đã bật hỗn hợp hiện đại xác thực (HMA) chỉ để tìm nó là không phù hợp cho môi trường hiện tại của bạn, bạn có thể vô hiệu hóa HMA. Bài viết này giải thích cách.

Bài viết này cho là ai?

Nếu bạn đã bật các xác thực hiện đại trong Skype for Business Online hoặc tại cơ sở, và/hoặc Exchange Online hoặc tại cơ sở và tìm thấy bạn cần để vô hiệu hóa HMA, các bước sau đây sẽ cho bạn.

Quan trọng  Hãy xem bài viết 'Skype for Business topo hỗ trợ với xác thực hiện đại' nếu bạn đang trong Skype for Business Online hoặc tại cơ sở, có một cấu trúc trộn lẫn HMA và cần phải xem được hỗ trợ topo trước khi bạn bắt đầu.

Làm thế nào để tắt tính năng xác thực hiện đại hỗn hợp (Exchange)

 1. Exchange tại cơ sở: mở Exchange Management Shell và chạy lệnh sau đây.

  1. Set-OrganizationConfig-OAuth2ClientProfileEnabled $false

  2. Thiết lập AuthServer-căn cước evoSTS - IsDefaultAuthorizationEndpoint $false

 2. Exchange Online: kết nối với Exchange Online với PowerShell từ xa. Chạy lệnh sau đây để bật của bạn cờ OAuth2ClientProfileEnabled 'false'.

  1. Set-OrganizationConfig-OAuth2ClientProfileEnabled: $false

Làm thế nào để tắt tính năng xác thực hiện đại hỗn hợp (Skype for Business)

 1. Skype for Business trên cơ sở: chạy các lệnh sau đây trong Skype for Business Management Shell.

  1. Đặt-CsOAuthConfiguration - ClientAuthorizationOAuthServerIdentity ""

 2. Skype for Business Online: kết nối với Skype for Business Online với PowerShell từ xa. Chạy lệnh sau đây để tắt xác thực hiện đại.

  1. Đặt-CsOAuthConfiguration - ClientAdalAuthOverride không cho phép

Nối kết trở lại tổng quan xác thực hiện đại.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×