Loại bỏ hộp thư của trang

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sau khi thiết lập hộp thư của trang, bạn có thể quyết định rằng bạn không thực sự cần đến. Bạn có thể loại bỏ ứng dụng hộp thư của trang, thiết phải ẩn hộp thư từ những người đang dùng trang web.

Quan trọng: Tính năng hộp thư của trang trong SharePoint Online không được được chấp nhận bắt đầu trong tháng 3, 2017. Tính năng này sẽ bị loại bỏ hoàn toàn trong bản phát hành trong tương lai. Mới SharePoint Online tổ chức không còn có quyền truy nhập vào các tính năng hộp thư của trang. Tổ chức SharePoint Online hiện có không còn có thể tạo hộp thư của trang mới. Bất kỳ hộp thư của trang nào mà đã được thiết lập và triển khai trước tháng 3, 2017 sẽ tiếp tục hoạt động.

Chúng tôi sẽ cung cấp một quy trình để giúp chuyển tiếp của bạn hiện có trang hộp thư của site để một nhóm Office 365 trong tháng 9, 2017. Nếu bạn hiện đang sử dụng tính năng hộp thư của trang trong SharePoint Online, bạn nên cân nhắc thay đổi thành nhóm Office 365 thay vào đó để hỗ trợ các kịch bản cộng tác email của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Sử dụng Office 365 nhóm thay vì hộp thư của Site.

Lưu ý: Tính năng hộp thư của trang sẽ vẫn được hỗ trợ, nhưng không chấp nhận trong SharePoint Server 2019 SharePoint Server 2016, sản phẩm SharePoint 2013 và SharePoint 2010. Khách hàng được đề xuất để khám phá hộp thư chia sẻ một cách khác thay vì hộp thư của site.

  1. Bấm Thiết đặt Thiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm và kết nối với điện toán đám mây > Nội dung trang web.

  2. Bên dưới danh sách, thư viện, và các ứng dụng, trỏ tới Hộp thư của trang, sau đó bấm ... để biết thêm thông tin.

    Ứng dụng Hộp thư của Trang, có nút ... để có thêm thông tin.

  3. Bấm loại bỏ trên hộp xuất hiện.

    Loại bỏ hộp thư của trang.

  4. Bấm OK để loại bỏ ứng dụng thư của site.

Lưu ý: Nếu bạn loại bỏ một hộp thư từ một site, nó sẽ không được hiển thị trên trang web, nhưng nó vẫn sẽ được hiển thị trong Outlook (nếu bạn đang dùng Exchange).

Tôi cần biết thêm gì nữa?

Có là một số điều cần lưu ý về việc loại bỏ hộp thư của trang:

  • Chỉ có một cách để xóa bỏ hoàn toàn hộp thư của site là xóa bỏ toàn bộ trang đó. Khi đóng hay xóa bỏ (theo cách thủ công, hoặc bằng cách sau đây chính sách đóng trang) một site, hộp thư của site cũng bị đóng hay xóa bỏ.

  • Sau khi loại bỏ ứng dụng thư của trang khỏi một trang web, thư được gửi đến hộp thư vẫn sẽ được lưu trữ. Nếu bạn Thêm hộp thư trở lại trang về sau, bất kỳ thư được gửi đến hộp thư của site kể từ khi nó đã được tạo ra ban đầu sẽ vẫn ở đó.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×