Loại bỏ hồ sơ

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Hồ sơ bao gồm các tài khoản, tệp dữ liệu và thiết đặt xác định nơi lưu email của bạn. Nếu bạn không còn cần một hồ sơ Outlook, bạn có thể xóa bỏ nó. Xóa bỏ hồ sơ sẽ xóa bỏ tất cả các tài khoản email được lưu trữ trong hồ sơ đó. Bất kỳ tệp thư mục cá nhân (.pst) liên kết với hồ sơ sẽ vẫn còn trên máy tính của bạn, nhưng để truy nhập dữ liệu đó, bạn sẽ phải mở tệp thư mục cá nhân từ bên trong hồ sơ khác. .

  1. Trong Outlook, bấm tệp > Thiết đặt tài khoản > Quản lý hồ sơ

  2. Chọn hiện hồ sơ.

  3. Chọn hồ sơ, sau đó chọn loại bỏ.

Lưu ý: Outlook có thể cảnh báo bạn rằng việc xóa bỏ hồ sơ của bạn sẽ loại bỏ dữ liệu ngoại tuyến. Bạn sẽ không mất bất kỳ thông tin nào được lưu trữ trong các tệp dữ liệu Outlook (.pst) hoặc bất kỳ thông tin lưu trữ trong các tài khoản trực tuyến của bạn, ví dụ như Outlook.com, Exchange hoặc Office 365 tài khoản.

Nếu bạn không thể bắt đầu Outlook, bạn cũng có thể truy nhập hộp thoại hiện hồ sơ bằng cách nhập "outlook.exe /manageprofiles" vào hộp tìm kiếm 10 windows và nhấn Enter.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×