Loại bỏ giấy phép từ một hộp thư chung

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Hộp thư chung không cần giấy phép trừ khi hộp thư có lớn hơn 50GB dung lượng dữ liệu. Làm theo các hướng dẫn để loại bỏ giấy phép từ một hộp thư chung để bạn có thể gán nó cho người dùng hoặc lại giấy phép để bạn không thanh toán cho một giấy phép mà bạn không cần.

Loại bỏ giấy phép

  1. Trong Trung tâm quản trị Office 365, đi tới người dùng > người dùng hiện hoạt.

    Lưu ý: Bạn sẽ cần phải loại bỏ giấy phép từ trang người dùng hiện hoạt. Bạn không thể loại bỏ giấy phép khỏi trang hộp thư chung vì giấy phép là thiết đặt người dùng.

  2. Chọn hộp thư chung để xem chi tiết người dùng.

  3. Bên cạnh giấy phép sản phẩm, hãy chọn sửa.

  4. Chuyển đổi giấy phép tắt, sau đó chọn lưu.

  5. Khi bạn trở lại người dùng hiện hoạt' trang, có thể mất vài phút cho trạng thái của người dùng để làm mới để Unlicensed.

Bước tiếp theo

Sau khi bạn đã loại bỏ giấy phép, bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

Loại bỏ giấy phép khỏi gói đăng ký Office 365 cho doanh nghiệp của bạn

Gán giấy phép cho người dùng trong Office 365 dành cho doanh nghiệp

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×