Loại bỏ giấy phép khỏi thuê bao Office 365 dành cho doanh nghiệp của bạn

Bạn không thể loại bỏ giấy phép khỏi một đăng ký nếu giấy phép đó được gán cho người dùng. Nếu bạn muốn loại bỏ giấy phép hiện đang được gán cho người nào đó, bạn sẽ cần loại bỏ giấy phép của người dùng trước khi bạn có thể loại bỏ giấy phép khỏi đăng ký.

  1. Trong Trung tâm quản trị, đi tới trang Đăng ký hoặc chọn Thanh toán > Đăng ký.

    Nếu bạn đang sử dụng Office 365 Germany, hãy đi đến trang Đăng ký này.

    Nếu bạn đang sử dụng Office 365 được 21Vianet vận hành, hãy đi đến trang Đăng ký này.

  2. Trên trang Đăng ký, chọn đăng ký mà bạn muốn loại bỏ giấy phép, rồi chọn Thêm/Loại bỏ giấy phép.

    Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không thấy liên kết Thêm/Loại bỏ giấy phép?

  3. Trong hộp Tổng số giấy phép, hãy nhập tổng số giấy phép mà bạn cần cho đăng ký này, rồi chọn Gửi. Ví dụ: nếu bạn đã có có 110 giấy phép và bạn muốn loại bỏ 5 giấy phép trong số đó, hãy nhập 105.

Hộp Tổng số giấy phép và nút Gửi.
Hộp Tổng số giấy phép và Chi phí hàng tháng mới hiển thị tổng mới.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không thấy liên kết Thêm/Loại bỏ giấy phép?

Mục này mô tả những lý do tại sao liên kết Thêm/Loại bỏ giấy phép có thể không sẵn dùng và những điều bạn có thể làm khi gặp trường hợp này.

Kiểm tra tín dụng đang chờ xử lý

Nếu kiểm tra tín dụng đang chờ xử lý, bạn sẽ thấy thông báo "Đang chờ xử lý kiểm tra tín dụng" và bạn sẽ không thể loại bỏ giấy phép cho đến khi hoàn tất kiểm tra tín dụng. Nếu kiểm tra tín dụng đang chờ xử lý, hãy kiểm tra lại sau để xem kiểm tra tín dụng đã hoàn tất hay chưa. Kiểm tra tín dụng thường mất tối đa hai ngày làm việc để hoàn tất.

Sau khi hoàn tất kiểm tra tín dụng, bạn sẽ thấy liên kết Thêm/Loại bỏ giấy phép trong mục Người dùng. Nếu vậy, hãy đi tới mục Loại bỏ giấy phép người dùng.

Bạn đã kích hoạt đăng ký bằng cách sử dụng khóa sản phẩm

Nếu đăng ký đã được mua và kích hoạt bằng khóa sản phẩm 25 ký tự, bạn sẽ thấy dòng chữ “Đã thanh toán trước”. Nếu đăng ký của bạn đã được thanh toán trước bằng khóa sản phẩm, bạn không thể loại bỏ giấy phép vì chúng đã được thanh toán. Tuy nhiên, bạn có thể loại bỏ giấy phép bổ sung khi gia hạn đăng ký.

Bạn đã mua đăng ký thông qua một đối tác

Nếu đăng ký đã được mua thông qua đối tác, bạn sẽ thấy liên kết Trung tâm Dịch vụ Cấp phép Số lượng lớn (VLSC). Nếu giấy phép của bạn đã được mua thông qua đối tác thì bạn không thể loại bỏ giấy phép người dùng vì chúng đã được thanh toán trước.

Những điều bạn cần biết về việc loại bỏ giấy phép của người dùng trong Office 365 dành cho doanh nghiệp

Các bài viết về việc quản lý giấy phép cho đăng ký Office 365 dành cho doanh nghiệp của bạn

Các bài viết về việc quản lý giấy phép cho đăng ký Office 365 dành cho doanh nghiệp của bạn

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

Xem Thêm

Hủy bỏ Office 365 dành cho doanh nghiệp

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×