Loại bỏ dữ liệu công ty khỏi thiết bị

Loại bỏ dữ liệu công ty

Bạn có thể sử dụng Microsoft 365 Business để loại bỏ dữ liệu thuộc công ty mà người dùng có trên thiết bị hoặc PC chạy Windows của họ được Microsoft 365 bảo vệ. Nếu bạn loại bỏ dữ liệu công ty khỏi thiết bị thì bạn không thể khôi phục dữ liệu đó về sau.

  1. Đăng nhập vào Microsoft 365 Business bằng thông tin xác thực người quản trị toàn cầu.

  2. Trong trung tâm quản trị, trên thẻ Hành động thiết bị, chọn Loại bỏ dữ liệu công ty.

    Trên thẻ Thiết bị, hãy chọn Loại bỏ dữ liệu công ty
  3. Trên ngăn Loại bỏ dữ liệu công ty, chọn hoặc tìm kiếm người dùng có dữ liệu bạn muốn loại bỏ, rồi chọn tên.

  4. Trên ngăn tiếp theo, chọn (các) thiết bị từ danh sách Thiết bị được quản lý để loại bỏ dữ liệu, rồi chọn Tiếp theo.

    Trên ngăn loại bỏ dữ liệu công ty, chọn thiết bị mà bạn muốn loại bỏ dữ liệu.
  5. Trên ngăn Bạn có chắc chắn muốn loại bỏ dữ liệu công ty trên các thiết bị không, chọn Loại bỏ > Đóng.

Chủ đề Liên quan

Hướng dẫn sử dụng và các tài nguyên Microsoft 365 Business
Bắt đầu với Microsoft 365 Business
Quản lý Microsoft 365 Business

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×