Loại bỏ dấu ngắt trang

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn theo cách thủ công chèn dấu ngắt trang trong Word Online, nó sẽ trông như thế này khi bạn đang ở trong Dạng xem soạn thảo:

Ngắt Trang trong Word Online

Bạn sẽ thấy điều này trong Dạng xem chỉ đọc. Trong Dạng xem chỉ đọc, dấu ngắt trang thủ công Hiển thị dưới dạng khoảng trống giữa các trang, giống như dấu ngắt trang tự động.

Để xóa bỏ một ngắt trang thủ công, hãy làm theo các bước sau:

  1. Nếu bạn không ở trong Dạng xem Soạn thảo, bấm Sửa Tài liệu > Sửa trong Word Online.

    Chỉnh sửa trong Word Online

  2. Chọn ngắt trang.

  3. Nhấn Delete.

Lưu ý:  Bạn chỉ có thể xóa bỏ các ngắt trang mà bạn đã thêm vào tài liệu của bạn. Bạn không thể xóa bỏ các ngắt trang mà Word tự động thêm như là các dòng văn bản từ trang này sang trang khác.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×