Loại bỏ cột (Power Query)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Power Query còn được biết đến với tên Get & Transform trong Excel 2016. Thông tin được cung cấp ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Get & Transform trong Excel 2016.

Nếu truy vấn có các cột bạn không cần, bạn có thể loại bỏ chúng khỏi truy vấn của bạn.

Loại bỏ cột

Dùng ribbon trình Soạn thảo truy vấn :

  1. Chọn cột (hoặc các cột bằng cách bấm Ctrl+Click hoặc Shift+Click) mà bạn muốn loại bỏ.

  2. Trong ruy-băng Trình soạn thảo truy vấn , hãy chọn Loại bỏ cột > Loại bỏ các cộthoặc giá trị đảo, là Loại bỏ các cột khác để loại bỏ tất cả cột ngoại trừ cột đã chọn.

    Loại bỏ cột bằng cách dùng Trình soạn thảo Truy vấn

Dùng menu ngữ cảch Trình soạn thảo Truy vấn

  1. Chọn cột (hoặc các cột bằng cách bấm Ctrl+Click hoặc Shift+Click) mà bạn muốn loại bỏ.

  2. Bấm chuột phải vào bất kỳ cột đã chọn nào.

  3. Từ menu ngữ cảnh, hãy chọn loại bỏ để loại bỏ các cột đã chọn, hoặc Loại bỏ các cột khác để loại bỏ tất cả cột ngoại trừ cột đã chọn.

    Menu ngữ cảnh của Trình soạn thảo Truy vấn

Lưu ý: Trình soạn thảo Truy vấn chỉ xuất hiện khi bạn tải, sửa hoặc tạo truy vấn mới bằng cách dùng Power Query. Video sau đây cho thấy cửa sổ Trình soạn thảo Truy vấn xuất hiện sau khi sửa một truy vấn từ sổ làm việc Excel. Để xem Trình soạn thảo Truy vấn mà không cần tải hoặc sửa truy vấn trong sổ làm việc hiện có, từ phần Lấy Dữ liệu Ngoài trong tab ribbon Power Query, hãy chọn Từ Nguồn Khác > Truy vấn Trống. Video sau đây cho thấy một cách để hiển thị Trình soạn thảo Truy vấn.

Cách xem Trình soạn thảo Truy vấn trong Excel

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×