Loại bỏ cũ sổ tay lớp học hoặc sổ ghi chép nhân viên lát xếp ứng dụng

Loại bỏ cũ sổ tay lớp học hoặc sổ ghi chép nhân viên lát xếp ứng dụng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn loại bỏ các lát xếp ứng dụng cũ từ Site nhóm SharePoint của bạn. Bạn sẽ cần một quản trị đăng nhập để loại bỏ các lát xếp.

  1. Đăng nhập Office.com bằng trường email và mật khẩu của bạn.

  2. Chọn quản trị, sau đó chọn SharePoint.

    Danh sách quản trị Trung tâm dành cho Office 365, bao gồm SharePoint.
  3. Chọn thiết đặt, sau đó chọn ẩn cho bất kỳ ứng dụng nào bạn không muốn hiển thị.

    Một danh sách của OneDrive for Business, OneNote Class Notebook, OneNote Staff Notebook, và các site với các nút để hiện hoặc ẩn.

Bây giờ, chỉ Phiên bản gần đây nhất của lớp học hoặc sổ ghi chép nhân viên sẽ hiển thị trong ứng dụng Site nhóm của bạn.

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×