Loại bỏ bộ lọc từ một điều khiển

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong bài viết này

Loại bỏ bộ lọc từ một hộp danh sách, hộp danh sách thả xuống hoặc hộp tổ hợp

Loại bỏ bộ lọc từ một bảng hoặc phần lặp

Loại bỏ bộ lọc từ một hộp danh sách, hộp danh sách thả xuống hoặc hộp tổ hợp

  1. Bấm chuột phải vào điều khiển mà bạn muốn sửa đổi, sau đó bấm Thuộc tính điều khiển trên menu lối tắt.

  2. Bấm vào tab Dữ liệu.

  3. Bấm Chọn XPath Nút Nguồn Dữ liệu bên cạnh hộp mục nhập .

  4. Trong hộp thoại chọn một trường hoặc nhóm , bấm vào trường hoặc nhóm có chứa các trường cung cấp các giá trị cho điều khiển, sau đó bấm Bộ lọc dữ liệu.

  5. Trong danh sách hiện có bộ lọc , bấm bộ lọc mà bạn muốn loại bỏ, sau đó bấm loại bỏ.

Mẹo: Nếu bạn muốn loại bỏ một điều kiện từ một bộ lọc hiện có, chứ không phải là bộ lọc, bấm bộ lọc, bấm sửa đổi, sau đó bấm xóa bỏ bên cạnh điều kiện mà bạn muốn loại bỏ trong hộp thoại Xác định điều kiện lọc .

Đầu Trang

Loại bỏ bộ lọc từ một bảng hoặc phần lặp

  1. Bấm chuột phải vào Bảng lặp lại hoặc Lặp lại phần nhãn xuất hiện bên dưới bảng hoặc các phần trên mẫu biểu mẫu, sau đó bấm Thuộc tính điều khiển trên menu lối tắt.

  2. Bấm vào tab Hiển thị .

  3. Hãy bấm lọc dữ liệu.

  4. Trong danh sách hiện có bộ lọc , bấm bộ lọc mà bạn muốn loại bỏ, sau đó bấm loại bỏ.

Mẹo: Nếu bạn muốn loại bỏ một điều kiện từ một bộ lọc hiện có, chứ không phải là bộ lọc, bấm bộ lọc, bấm sửa đổi, sau đó bấm xóa bỏ bên cạnh điều kiện mà bạn muốn loại bỏ trong hộp thoại Xác định điều kiện lọc .

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×