Loại bỏ bộ lọc

Nếu bạn không thể tìm thấy dữ liệu bạn đang tìm kiếm trong một trang tính, nó có thể bị ẩn bởi một bộ lọc. Ví dụ, nếu bạn có một cột ngày trong trang tính, nó có thể được lọc để chỉ hiện các tháng nhất định. Bạn có thể loại bỏ một bộ lọc trong một cột cụ thể hoặc loại bỏ tất cả các bộ lọc trong một trang tính cùng lúc.

Loại bỏ một bộ lọc trong một cột

  • Bấm vào nút Bộ lọc Biểu tượng bộ lọc được áp dụng kế bên tiêu đề cột, rồi bấm Xóa Bộ lọc Từ <"Tên Cột">.

Nút Xóa bộ lọc ra khỏi

Loại bỏ tất cả các bộ lọc trong một trang tính

  • Bấm vào tab Dữ liệu, rồi bấm Xóa.

Nút Xóa một bộ lọc

Tôi làm thế nào để biết dữ liệu đã được lọc?

Nếu có một bộ lọc sẵn dùng, bạn sẽ thấy một trong những nút sau đây bên cạnh tiêu đề cột:

Mũi tên bộ lọc thả xuống Nút này có nghĩa là có một bộ lọc sẵn dùng và nó đã chưa được dùng để sắp xếp dữ liệu trong cột.

Biểu tượng bộ lọc được áp dụng Nút này có nghĩa là một bộ lọc đã được dùng để lọc hoặc sắp xếp dữ liệu trong cột.

Trong trang tính sau đây, có một bộ lọc sẵn dùng cho cột Sản phẩm, nhưng nó chưa được dùng. Bộ lọc trong cột Quốc gia đã được dùng để sắp xếp dữ liệu.

Các bộ lọc đã được áp dụng

Thông tin thêm về lọc và sắp xếp

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×