Loại bỏ bộ lọc

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn không thể tìm thấy dữ liệu cụ thể trong một trang tính, nhưng có thể ẩn bằng bộ lọc. Ví dụ, nếu bạn có một cột ngày tháng trong trang tính của bạn, cột đó có thể có một bộ lọc hạn chế các giá trị tới tháng cụ thể.

Có hai tùy chọn:

  • Loại bỏ bộ lọc trong một cột cụ thể

  • Loại bỏ tất cả các bộ lọc.

Loại bỏ một bộ lọc trong một cột

Bấm vào nút Biểu tượng bộ lọc được áp dụng bộ lọckế bên tiêu đề cột, sau đó bấm Xóa bộ lọc từ < "tên cột" >.

Ví dụ như hình dưới đây mô tả ví dụ về xóa bộ lọc từ cột quốc gia .

Nút Xóa bộ lọc ra khỏi

Loại bỏ tất cả các bộ lọc trong một trang tính

Bấm vào tab Dữ liệu, rồi bấm Xóa.

Nút Xóa một bộ lọc

Tôi làm thế nào để biết dữ liệu đã được lọc?

Nếu một tính năng lọc được áp dụng đối với một bảng trong một trang tính, bạn sẽ thấy một trong các nút trong tiêu đề cột:

Nút

Mô tả

Mũi tên thả xuống bộ lọc

Bộ lọc sẵn dùng và nó đã chưa được dùng để sắp xếp dữ liệu trong cột.

Biểu tượng bộ lọc được áp dụng

Bộ lọc đã được dùng để lọc hoặc sắp xếp dữ liệu trong cột.

Trong trang tính sau đây, một bộ lọc sẵn dùng cho cột sản phẩm , nhưng nó đã chưa được dùng. Bộ lọc trong cột quốc gia đã được dùng để sắp xếp dữ liệu.

Các bộ lọc đã được áp dụng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Xem Thêm

Dùng tự lọc để lọc dữ liệu của bạn

Lọc một phạm vi dữ liệu

Sắp xếp dữ liệu trong một trang tính

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×