Liên kết site SharePoint với site hub

Liên kết site SharePoint Hub cùng các site dựa trên một dự án, bộ phận, Division, khu vực, v.v. Liên kết một site SharePoint với site Hub giúp người dùng dễ dàng khám phá nội dung, tin tức và hoạt động của trang liên quan trên tất cả các site được liên kết.

Quan trọng: Người dùng sẽ chỉ nhìn thấy hoạt động nội dung, tin tức và trang mà họ có quyền.

Nếu bạn là chủ sở hữu site SharePoint, bạn có thể liên kết site hiện có với site SharePoint Hub. Khi bạn liên kết site của mình với site Hub SharePoint, nó sẽ kế thừa diện mạo (chủ đề) của site Hub, thanh dẫn hướng site Hub sẽ xuất hiện ở phía trên cùng của site và nhiều tính năng hoặc thiết đặt khác có thể được thêm vào như các liên kết dẫn hướng bổ sung , ứng dụng hoặc danh sách tùy chỉnh với các cột cụ thể.

Lưu ý: Bạn cũng có thể liên kết site SharePoint với site Hub tại thời điểm bạn tạo nó bằng cách đi tới site Hub và bấm tạo site ở góc trên bên phải của trang Hub.

Site SharePoint được liên kết với site Hub

Lưu ý: Bạn sẽ không thể chỉnh sửa chủ đề cho trang của bạn sau khi bạn đã liên kết với site Hub SharePoint.

Để liên kết site SharePoint với site Hub

Lưu ý: 

  • Bạn phải là chủ sở hữu trang để thực hiện các bước này. Chỉ có các tuyển tập site có thể được liên kết đến một site Hub, các site con thừa kế Hiệp hội Hub của tuyển tập trang mẹ. 

  • Một số chức năng được giới thiệu dần với các tổ chức đã được đưa vào tùy chọn bản phát hành đầu tiên trong Office 365. Điều này nghĩa là bạn có thể chưa nhìn thấy tính năng này hoặc tính năng này có thể trông khác với những gì được mô tả trong các bài viết trợ giúp.

  1. Trên trang web của bạn, hãy bấm thiết đặt Cài đặt cho công cụ Di chuyển SPO rồi bấm thông tin trang.

  2. Trong Pa-nen sửa thông tin site, dưới liên kết site Hub, hãy chọn site Hub mà bạn muốn liên kết site của mình rồi bấm lưu. Bạn chỉ có thể chọn một site Hub để liên kết site của bạn. Sau khi liên kết, giao diện trang web của bạn sẽ thay đổi thành khớp với site Hub và thanh dẫn hướng site Hub sẽ xuất hiện ở trên cùng.

    Lưu ý: Nếu tùy chọn Hub site Association không hiện diện hoặc không có site nào được liệt kê ở đó, thì site Hub có thể không được bật hoặc bạn có thể không có quyền liên kết các site với site Hub. Liên hệ với người quản trị của bạn để biết thêm thông tin.

    Liên kết site SharePoint với site hub

Tìm hiểu thêm về các site SharePoint Hub

Site hub SharePoint là gì?

Tạo site Hub trong SharePoint Online

Dừng liên kết site SharePoint với site hub

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×