Liên kết đến hoặc nhập từ dBASE

Liên kết đến hoặc nhập từ dBASE

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

dBASE là một trong các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu gốc và định dạng tệp dBASE (.dbf) đã khoảng thời gian dài. Định dạng tệp Microsoft Access hỗ trợ việc nhập từ và nối kết đến dBASE sau đây: dBASE III, dBASE IV, dBASE 5 và dBASE 7.

Nhập dữ liệu từ tệp dBASE

Hỗ trợ dBASE ghi chú    có các yêu cầu sau đây:

 • Thuê bao Office 365    Nếu bạn là một thuê bao Office 365, đảm bảo rằng bạn có phiên bản mới nhất của Office. Nếu bạn là một chuyên gia trình Cập Nhật Office 365 quản lý CNTT, hãy xem kênh bản phát hành trang để tìm hiểu bản Cập Nhật nào được cung cấp trong mỗi kênh

 • Office 2016    Cài đặt các bản Cập Nhật sau đây trong thứ tự: tháng 2, 2017, Cập Nhật cho Office 2016 (KB3115501)Cập Nhật tháng 2, 2017, Access 2016 (KB3178700).

 • Phiên bản Office 2016 Click-to-Run    Cập nhật tự động được áp dụng.

 1. Chọn Dữ liệu ngoài, trong nhóm nhập & nối kết chọn Thêm, sau đó chọn dBASE tệp.

 2. Trong hộp thoại Lấy dữ liệu ngoài-dBASE tệp , hãy chọn duyệt.

 3. Trong hộp thoại Mở tệp , định vị tệp dBASE, sau đó bấm mở.

  Định dạng tệp mặc định là dBASE III. Để thay đổi thành dBASE IV hoặc dBASE 5, hãy chọn một định dạng tệp từ danh sách thả xuống bên cạnh hộp tên tệp . Mặc dù dBASE 7 không được liệt kê, dBASE 5 và DBASE 7 là thiết phải cùng định dạng tệp.

 4. Trong hộp thoại Lấy dữ liệu ngoài-dBASE tệp , chọn nhập dữ liệu nguồn vào một bảng mới trong cơ sở dữ liệu hiện tại., sau đó chọn OK.

 5. Hoặc bạn có thể lưu bước nhập. Để biết thêm thông tin, hãy xem chạy nhập đã lưu hoặc xuất thao tác.

Kết quả, bảng được tạo ra với dữ liệu dBASE. Nếu có không có tiêu đề cột trong tệp dBASE, Access tạo mặc định tiêu đề cột.

Nối kết đến dữ liệu trong một tệp dBASE

 1. Chọn Dữ liệu ngoài, trong nhóm nhập & nối kết chọn Thêm, sau đó chọn dBASE tệp.

 2. Trong hộp thoại Lấy dữ liệu ngoài-dBASE tệp , hãy chọn duyệt.

  Định dạng tệp mặc định là dBASE III. Để thay đổi thành dBASE IV hoặc dBASE 5, hãy chọn một định dạng tệp từ danh sách thả xuống bên cạnh hộp tên tệp . Mặc dù dBASE 7 không được liệt kê, dBASE 5 và DBASE 7 là thiết phải cùng định dạng tệp.

 3. Trong dialogbox Mở tệp , định vị tệp dBASE, sau đó bấm mở.

 4. Trong hộp thoại Lấy dữ liệu ngoài-dBASE tệp , chọn nối kết đến nguồn dữ liệu bằng cách tạo một bảng được nối kết., sau đó chọn OK.

Kết quả, một bảng đã nối kết được tạo ra với dữ liệu dBASE. Nếu có không có tiêu đề cột trong tệp dBASE, Access tạo mặc định tiêu đề cột trong bảng đã nối kết.

Access 2013 không hỗ trợ dBASE

Nối kết đến hoặc nhập từ dBASE không được hỗ trợ trong Access 2013. Để làm việc với các tệp dBASE, hãy cân nhắc việc nâng cấp lên một thuê bao Office 365. Nối kết đến hoặc nhập từ dBASE sẵn dùng trong các phiên bản thuê bao Office 365 của Access.

Hãy thử phiên bản mới của Outlook

Nhập dữ liệu từ tệp dBASE

 1. Chọn Dữ liệu ngoài, trong nhóm nhập & nối kết chọn Thêm, sau đó chọn dBASE tệp.

 2. Trong hộp thoại Lấy dữ liệu ngoài-dBASE tệp , hãy chọn duyệt.

 3. Trong hộp thoại Mở tệp , định vị tệp dBASE, sau đó bấm mở.

  Định dạng tệp mặc định là dBASE III. Để thay đổi thành dBASE IV hoặc dBASE 5, hãy chọn một định dạng tệp từ danh sách thả xuống bên cạnh hộp tên tệp . Mặc dù dBASE 7 không được liệt kê, dBASE 5 và DBASE 7 là thiết phải cùng định dạng tệp.

 4. Trong hộp thoại Lấy dữ liệu ngoài-dBASE tệp , chọn nhập dữ liệu nguồn vào một bảng mới trong cơ sở dữ liệu hiện tại., sau đó chọn OK.

 5. Hoặc bạn có thể lưu bước nhập. Để biết thêm thông tin, hãy xem chạy nhập đã lưu hoặc xuất thao tác.

Kết quả, bảng được tạo ra với dữ liệu dBASE. Nếu có không có tiêu đề cột trong tệp dBASE, Access tạo mặc định tiêu đề cột.

Nối kết đến dữ liệu trong một tệp dBASE

 1. Chọn Dữ liệu ngoài, trong nhóm nhập & nối kết chọn Thêm, sau đó chọn dBASE tệp.

 2. Trong hộp thoại Lấy dữ liệu ngoài-dBASE tệp , hãy chọn duyệt.

 3. Trong hộp thoại Mở tệp , định vị tệp dBASE, sau đó bấm mở.

  Định dạng tệp mặc định là dBASE III. Để thay đổi thành dBASE IV hoặc dBASE 5, hãy chọn một định dạng tệp từ danh sách thả xuống bên cạnh hộp tên tệp . Mặc dù dBASE 7 không được liệt kê, dBASE 5 và DBASE 7 là thiết phải cùng định dạng tệp.

 4. Trong hộp thoại Lấy dữ liệu ngoài-dBASE tệp , chọn nối kết đến nguồn dữ liệu bằng cách tạo một bảng được nối kết., sau đó chọn OK.

Kết quả, một bảng đã nối kết được tạo ra với dữ liệu dBASE. Nếu có không có tiêu đề cột trong tệp dBASE, Access tạo mặc định tiêu đề cột trong bảng đã nối kết.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×