Liên kết đến Dịch vụ Dữ liệu

Liên kết đến Dịch vụ Dữ liệu

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể nối kết đến một dịch vụ dữ liệu hoặc dịch vụ Web như nó có thể cũng được gọi là, từ Access. Ví dụ, bạn có thể tạo một kết nối dữ liệu dịch vụ cho doanh nghiệp của bạn, danh mục dữ liệu nghiệp vụ và lấy dữ liệu nghiệp vụ vào trong Access.

Sau khi bạn tạo một kết nối dữ liệu dịch vụ, bạn có thể nối kết đến nó như bạn thường bất kỳ nguồn dữ liệu ngoài nào khác. Nếu dữ liệu dịch vụ chấp nhận tham số, bạn có thể thay đổi các tham số khi bạn tạo một bảng đã nối kết bằng cách dùng kết nối dữ liệu dịch vụ.

Ghi chú, tạo tệp kết nối dữ liệu dịch vụ mới, chẳng hạn như thông qua kết nối nghiệp vụ, nằm ngoài phạm vi của bài viết này. Hãy xem sử dụng dữ liệu ngoài với Access để biết thêm thông tin về làm việc với tệp BDCM và truy nhập.

Tổng quan

Access cho phép bạn nối kết đến dữ liệu bên ngoài sẵn dùng qua dịch vụ dữ liệu. Bạn phải đã có tệp kết nối dữ liệu dịch vụ, được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu. Quy trình bằng cách dùng dữ liệu dịch vụ dữ liệu chung là như sau:

 1. Lấy một tệp dữ liệu dịch vụ kết nối dữ liệu.

 2. Cài đặt kết nối dữ liệu dịch vụ dữ liệu bằng cách sử dụng tệp kết nối.

 3. Tạo một bảng đã nối kết bằng cách dùng kết nối dữ liệu dịch vụ dữ liệu được cài đặt.

Lưu ý rằng các bảng được nối kết mà bạn tạo bằng cách dùng kết nối dữ liệu dịch vụ là dạng chỉ đọc.

Tạo kết nối đến một dịch vụ dữ liệu

 1. Vị trí của nối kết đến hướng dẫn dịch vụ dữ liệu khác nhau đôi chút tùy thuộc vào phiên bản của Access. Chọn các bước khớp với các phiên bản Access của bạn:

  • Nếu bạn đang dùng phiên bản mới nhất của phiên bản thuê bao Office 365 Access, trên tab Dữ liệu ngoài , trong nhóm nhập & nối kết , bấm Nguồn dữ liệu mới > Từ dịch vụ trực tuyến > Dịch vụ dữ liệu.

  • Nếu bạn đang dùng Access 2016, Access 2013 hoặc Access 2010, trên tab Dữ liệu ngoài , trong nhóm nhập & nối kết , bấm Thêm để thả xuống danh sách tùy chọn, rồi bấm Dịch vụ dữ liệu.

 2. Ở dưới cùng của hộp thoại Tạo nối kết đến dữ liệu dịch vụ , bấm Cài đặt kết nối mới.

  Cài đặt kết nối dữ liệu Dịch vụ Web

 3. Trong hộp thoại chọn tệp định nghĩa kết nối , duyệt đến và chọn tệp XML có chứa mô tả về dịch vụ dữ liệu.

  Lưu ý: Tệp này được cung cấp bởi nhà cung cấp dữ liệu hoặc dịch vụ Web, hoặc người quản trị hệ thống của bạn.

Để cho phép Dịch vụ dữ liệu nút, Microsoft .NET 3.5 trở lên phải được cài đặt.

Nối kết để kết nối dữ liệu dịch vụ hiện có

 1. Vị trí của nối kết đến hướng dẫn dịch vụ dữ liệu khác nhau đôi chút tùy thuộc vào phiên bản của Access. Chọn các bước khớp với các phiên bản Access của bạn:

  • Nếu bạn đang dùng phiên bản mới nhất của phiên bản thuê bao Office 365 Access, trên tab Dữ liệu ngoài , trong nhóm nhập & nối kết , bấm Nguồn dữ liệu mới > Từ dịch vụ trực tuyến > Dịch vụ dữ liệu.

  • Nếu bạn đang dùng Access 2016, Access 2013 hoặc Access 2010, trên tab Dữ liệu ngoài , trong nhóm nhập & nối kết , bấm Thêm để thả xuống danh sách tùy chọn, rồi bấm Dịch vụ dữ liệu.

 2. Hộp thoại Tạo nối kết đến dịch vụ dữ liệu Hiển thị các bảng dữ liệu cung cấp dịch vụ dữ liệu. Ví dụ, nếu bạn kết nối với dịch vụ Web AdventureWorks, bạn có thể thấy giống như thế này:

  Kết nối dữ liệu Dịch vụ Web sẵn sàng

 3. Trong Tạo nối kết đến dữ liệu dịch vụ, bấm vào bảng mà bạn muốn dùng.

 4. Bấm Tạo Bảng Nối kết.

Xác định một giá trị tham số

Tệp kết nối dữ liệu dịch vụ của bạn có thể hỗ trợ các tham số. Tham số là một biểu thức mà bạn dùng để lọc dữ liệu.

Ví dụ, kết nối dữ liệu dịch vụ Web AdventureWorks có một bảng đơn hàng mà có thể chấp nhận một giá trị cho vị trí, và sử dụng giá trị đó để giới hạn các bản ghi mà bạn có thể truy nhập bằng cách dùng nối kết.

Tham số kết nối dữ liệu Dịch vụ Web

Bạn đặt giá trị tham số cho một kết nối dữ liệu dịch vụ khi bạn tạo bảng đã nối kết.

 1. Làm theo các bước đầu tiên bốn trong thủ tục trước đó, các nối kết để kết nối dữ liệu dịch vụ hiện có. Không bấm Tạo bảng đã nối kết chưa.

 2. Trong hộp thoại Tạo nối kết đến dữ liệu dịch vụ , hãy xác định giá trị tham số vào hộp thích hợp trong phần tham số. Giao diện mà bạn nhìn thấy sẽ khác nhau một chút tùy thuộc vào tệp kết nối dữ liệu dịch vụ dữ liệu bạn dùng. Kết nối một số hỗ trợ nhiều tham số.

 3. Khi bạn hoàn tất thiết đặt giá trị tham số, bấm Tạo bảng đã nối kết.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×