Liên hệ của tôi trong thư dành cho Windows 10 ở đâu?

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn đang tìm kiếm liên hệ trong ứng dụng thư cho Windows 10?

Ứng dụng thư sử dụng ứng dụng mọi người cho Windows 10 để lưu trữ thông tin liên hệ. Khi bạn mở một thư mới trong thư dành cho Windows 10, bắt đầu nhập tên của một liên hệ hoặc địa chỉ email và thư cho Windows 10 sẽ tìm kiếm ứng dụng mọi người và hiển thị danh sách các gợi ý cho bạn chọn từ. Nếu chương trình không thể tìm thấy người thích hợp, bạn có thể chọn Tìm kiếm thư mục.

Nếu bạn thêm tài khoản Outlook.com để thư dành cho Windows 10, liên hệ Outlook.com của bạn sẽ được tự động lưu trữ trong ứng dụng mọi người.

Gửi email tới một liên hệ được lưu trữ trong ứng dụng mọi người

Nếu bạn biết tên của liên hệ hoặc địa chỉ email, bạn có thể bắt đầu nhập vài chữ cái đầu tiên của tên hoặc địa chỉ email và thư cho Windows 10 sẽ đề nghị phù hợp với liên hệ.

Lưu ý: Bạn không thể loại bỏ liên hệ từ danh sách liên hệ được gợi ý.

Chọn một liên hệ đã lưu trong ứng dụng mọi người

Chọn một liên hệ để thêm địa chỉ email của họ vào dòng đến email của bạn. Nếu không được tìm thấy khớp hoặc các gợi ý không bao gồm địa chỉ mà bạn cần, hãy chọn Thư mục tìm kiếm.

Gửi email tới một liên hệ từ ứng dụng mọi người

Bạn cũng có thể gửi email trực tiếp từ ứng dụng mọi người.

 1. Trong góc dưới bên trái của Windows 10, hãy chọn nút Nút Bắt đầu của Windows 10 bắt đầu .

 2. Bắt đầu nhập mọi người, và trong ngăn bên trái, khi Windows gợi ý các ứng dụng mọi người , chọn ứng dụng để mở nó.

  Nhập Mọi người trong Windows 10

 3. Trong hộp Tìm kiếm ở trên cùng bên trái, hãy nhập tên của người mà bạn muốn gửi thông điệp email đến.

 4. Windows sẽ gợi ý một hoặc nhiều kết quả khớp. Chọn bạn muốn gửi email tới.

 5. Trong hồ sơ liên hệ của người đó, hãy bấm địa chỉ email của họ.

  Liên hệ phải có địa chỉ email hợp lệ

  Lưu ý: Tên liên hệ bạn chọn phải có một địa chỉ email hợp lệ.

 6. Khi bạn được nhắc để chọn một ứng dụng email, hãy bấm Thư. Nếu này áp dụng, hãy chọn hộp luôn dùng ứng dụng này .

  Chọn ứng dụng email bạn muốn sử dụng

 7. Nếu bạn có một số tài khoản liên kết với ứng dụng Thư, chọn tài khoản mà từ đó bạn muốn gửi thông điệp email.

  Chọn tài khoản để gửi email từ đó

 8. Trong Thư, điền vào dòng Chủ đề và phần nội dung của thông điệp và bấm Gửi.

  Điền Chủ đề và nội dung của email và bấm Gửi.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Gửi email đến một liên hệ từ ứng dụng Mọi người trong Windows 10

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×