LCM (Hàm LCM)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm LCM trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về bội số chung nhỏ nhất của các số nguyên. Bội số chung nhỏ nhất là số nguyên dương nhỏ nhất chia hết cho tất cả các đối số là số nguyên number1, number2 v.v. Dùng hàm LCM để cộng các phân số có mẫu số khác nhau.

Cú pháp

LCM(number1, [number2], ...)

Cú pháp hàm LCM có các đối số sau đây:

  • Number1, number2,...    Number1 là bắt buộc, các số tiếp theo là tùy chọn. 1 tới 255 giá trị mà bạn muốn tìm bội số chung nhỏ nhất của chúng. Nếu giá trị không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

Chú thích

  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, hàm LCM trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu bất kỳ đối số nào nhỏ hơn không, hàm LCM trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu LCM(a,b) >=2^53, hàm LCM trả về giá trị lỗi #NUM! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=LCM(5, 2)

Bội số chung nhỏ nhất của 5 và 2

10

=LCM(24, 36)

Bội số chung nhỏ nhất của 24 và 36

72

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×