Làm việc với Thư viện Bản chiếu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Quan trọng: Thư viện bản chiếu SharePoint chỉ có sẵn trong SharePoint 2010. Để biết thêm thông tin, hãy xem tính năng gián đoạn và chức năng đã sửa trong Microsoft SharePoint 2013.

Thư viện Bản chiếu là loại thư viện đặc biệt mà bạn có thể dùng làm vị trí trung tâm để chia sẻ và sử dụng lại các bản chiếu Microsoft Office PowerPoint 2007 trở lên. Là thành viên của một nhóm làm việc hoặc nhóm dự án thường phát triển các bản trình bày PowerPoint, bạn sẽ thấy Thư viện Bản chiếu rất hữu dụng.

Thay vì phải tốn quá nhiều thời gian tìm kiếm bản chiếu trên máy chủ tệp, bạn có thể kéo nhanh các bản trình bày PowerPoint cùng lúc cho hội nghị, điểm bán hàng và chiến dịch tiếp thị — thậm chí vào phút cuối cùng.

Lưu ý:  Để dùng Thư viện Bản chiếu, máy tính của bạn phải được cài PowerPoint 2007 trở lên. Thư viện Bản chiếu chỉ hỗ trợ các tệp .pptx chứa nhiều bản chiếu hoặc tệp .ppt chỉ chứa một bản chiếu. Bạn cũng có thể phát hành bản chiếu, thêm bản chiếu vào bản trình bày của bạn và kiểm tra những thay đổi đối với bản chiếu trực tiếp từ bên trong PowerPoint. Để biết thêm thông tin về cách dùng Thư viện Bản chiếu từ PowerPoint, hãy xem hệ thống Trợ giúp PowerPoint.

Bạn muốn làm gì?

Tìm hiểu thêm về thư viện bản chiếu

Tạo thư viện bản chiếu

Phát hành bản chiếu

Sửa bản chiếu

Xem và sửa thuộc tính bản chiếu

Tạo bản trình bày

Xóa các trang chiếu

Tìm hiểu thêm về Thư viện Bản chiếu

Thư viện trang chiếu giúp bạn chia sẻ, lưu trữ và quản lý PowerPoint 2007 hoặc lên trang chiếu. Sau khi thư viện bản chiếu được tạo, bạn có thể thêm trang chiếu PowerPoint để nó và dùng lại các bản chiếu để tạo bản trình bày PowerPoint trực tiếp từ thư viện bản chiếu. Lưu ý rằng bạn có thể tạo thư viện bản chiếu chỉ trong một số loại site, chẳng hạn như site nhóm và tài liệu không gian làm việc.

Thư viện bản chiếu mẫu

Phát hành trang chiếu    Bạn có thể vào trang chiếu pubish riêng lẻ hoặc một tệp toàn bộ bản trình bày vào một thư viện. Khi bạn phát hành một bộ bản trình bày lên thư viện bản chiếu, các trang chiếu được tự động phân tách khỏi bản trình bày vào một tệp riêng lẻ trong thư viện. Thư viện bản chiếu duy trì nối kết đến bản trình bày, sao cho bạn có thể được thông báo khi trang chiếu thay đổi. Do đó, mỗi trang chiếu sẵn dùng cho bạn hoặc người khác để sửa đổi một cách độc lập từ bản trình bày gốc.

Sửa bản chiếu    Bạn có thể dễ dàng sửa bản chiếu trong Thư viện Bản chiếu của mình mà không cần phải rời khỏi trang của bạn. Khi bạn sửa bản chiếu trong Thư viện Bản chiếu, bản chiếu sẽ mở trong PowerPoint. Khi bạn sửa bản chiếu và lưu các thay đổi của mình từ bên trong PowerPoint, bản chiếu được sửa sẽ được lưu vào Thư viện Bản chiếu của bạn. Nếu một bản chiếu trong bản trình bày của bạn đã được thay đổi trong thư viện, khi bạn mở bản trình bày trong PowerPoint ra, bạn sẽ có cơ hội so sánh phiên bản mới của bản chiếu với phiên bản hiện tại của bạn hoặc cập nhật bản trình bày của bạn tự động.

Xem bản chiếu    Sau khi bản chiếu được thêm vào thư viện, dạng xem mặc định hiển thị một hình thu nhỏ và các thuộc tính của mỗi bản chiếu. Cột danh sách, chẳng hạn như hình ảnh thu nhỏ của bản chiếu, tên của bản trình bày mà bản chiếu có trong đó và một mô tả của bản chiếu giúp bạn dễ dàng tìm thấy các bản chiếu, lọc và sắp xếp cột và tạo các dạng xem khác nhau của thư viện. Lập kế hoạch một chút và bằng cách thêm cột tùy chỉnh, thậm chí bạn có thể tạo bản trình bày trên cơ sở dạng xem cụ thể. Bạn cũng có thể tận dụng được tính năng tiêu chuẩn của hầu hết các thư viện. Ví dụ, bạn có thể theo dõi và khôi phục phiên bản, dùng kiểm nhập và kiểm xuất, yêu cầu phê duyệt và tạo dòng công việc để giúp bạn quản lý việc chuyển tiếp từ bản thảo sang bản chiếu cuối cùng.

Đầu trang

Tạo Thư viện Bản chiếu

Lưu ý:  Để tạo Thư viện Bản chiếu, tối thiểu bạn cần phải có quyền của Người thiết kế.

 1. Dẫn hướng đến trang bạn muốn tạo Thư viện Bản chiếu.

 2. Bấm Hành động Site Menu Hành động Site , bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm tạo Nút Tạo .

  Lưu ý:  Bạn có thể chỉnh sửa đáng kể hình thức và dẫn hướng của trang SharePoint. Nếu bạn không thể định vị tùy chọn, chẳng hạn như lệnh, nút, hoặc nối kết, hãy liên hệ với người quản trị.

 3. Bên dưới Thư viện, hãy bấm Thư viện bản chiếu.

  Lưu ý:  Thư viện Bản chiếu có thể được tạo chỉ trong một số loại trang nhất định như trang Nhóm và Không gian Tài liệu. Trường hợp bạn không nhìn thấy Thư viện Bản chiếu dướiThư viện, nghĩa là loại trang bạn đang làm việc không hỗ trợ Thư viện Bản chiếu.

 4. Trong hộp Tên, hãy gõ tên cho thư viện ảnh. Bạn bắt buộc phải đặt tên cho thư viện ảnh.

  Tên của thư viện ảnh xuất hiện ở đầu trang thư viện, trở thành một phần của địa chỉ trang thư viện và xuất hiện trong các thành phần dẫn hướng giúp người dùng tìm và mở thư viện.

 5. Trong hộp mô tả , nhập mô tả về mục đích của thư viện. Mô tả là tùy chọn.

 6. Bấm Tạo.

Lưu ý: Tránh tạo thư mục trong thư viện bản chiếu nếu bạn biết rằng nội dung từ Trang này sẽ được triển khai với một cụm máy chủ hoặc tuyển tập trang bằng cách triển khai nội dung. Trang chứa thư viện trang chiếu với thư mục không được nhập hoặc xuất.

Đầu trang

Phát hành bản chiếu

 1. Dẫn hướng đến trang chứa Thư viện Bản chiếu mà bạn muốn phát hành bản chiếu.

 2. Bấm vào tên của thư viện trên khởi động nhanh, hoặc bấm Hành động trang, bấm Xem tất cả nội dung trang, và sau đó trong phần công cụ Thư viện , bấm vào tên của thư viện.

  Lưu ý:  Trang SharePoint có thể được sửa đổi đáng kể về hình thức và dẫn hướng. Nếu bạn không định vị được tùy chọn, chẳng hạn như lệnh, nút hoặc nối kết, hãy liên hệ với người quản trị của bạn.

 3. Bấm vào Tải lên sau đó bấm vào Phát hành Bản chiếu.

  Nếu bạn đã cài đặt PowerPoint 2007 trở lên cho máy tính của mình thì chương trình sẽ mở ra và hộp thoại Duyệt xuất hiện.

 4. Định vị và chọn bản trình bày PowerPoint chứa bản chiếu bạn muốn thêm vào Thư viện Bản chiếu của bạn sau đó bấm Mở.

 5. Trong hộp thoại Phát hành Bản chiếu, hãy chọn hộp kiểm cạnh bản chiếu mà bạn muốn phát hành cho Thư viện Bản chiếu.

 6. Để chọn tất cả bản chiếu, hãy bấm Chọn Tất cả.

 7. Bấm vào Phát hành.

  Sau khi phát hành bản chiếu vào Thư viện Bản chiếu, bạn có thể cần chuyển sang trình duyệt, sau đó làm mới trang Web Thư viện Bản chiếu của bạn để xem các bản chiếu mới được thêm vào.

Đầu trang

Sửa bản chiếu

 1. Dẫn hướng đến trang chứa Thư viện Bản chiếu mà bạn muốn sửa bản chiếu.

 2. Bấm vào tên của thư viện trên khởi động nhanh, hoặc bấm Hành động trang, bấm Xem tất cả nội dung trang, và sau đó trong phần công cụ Thư viện ảnh , bấm vào tên của thư viện.

  Lưu ý:  Bạn có thể chỉnh sửa đáng kể hình thức và dẫn hướng của trang SharePoint. Nếu bạn không thể định vị tùy chọn, chẳng hạn như lệnh, nút, hoặc nối kết, hãy liên hệ với người quản trị.

 3. Chọn trang chiếu mà bạn muốn sửa.

 4. Di chuột lên tên đó, bấm vào mũi tên thả xuống để hiển thị menu sửa , sau đó bấm sửa trong Microsoft PowerPoint.

  Quan trọng: Nếu bạn không thể xác định vị trí menu sửa , đảm bảo rằng dạng xem hiện tại có cột, tên (nối kết với tài liệu với menu soạn thảo) được hiển thị.

 5. Sửa bản chiếu trong PowerPoint 2007 trở lên khi cần thiết rồi bấm Lưu.

Đầu trang

Xem và sửa thuộc tính bản chiếu

 1. Dẫn hướng đến trang chứa Thư viện Bản chiếu mà bạn muốn xem và sửa thuộc tính bản chiếu.

 2. Bấm vào tên của thư viện trên khởi động nhanh, hoặc bấm Hành động trang, hãy bấmXem tất cả nội dung trang, và sau đó trong phần công cụ Thư viện , bấm vào tên của thư viện bản chiếu.

  Lưu ý:  Bạn có thể chỉnh sửa đáng kể hình thức và dẫn hướng của trang SharePoint. Nếu bạn không thể định vị tùy chọn, chẳng hạn như lệnh, nút, hoặc nối kết, hãy liên hệ với người quản trị.

 3. Để hiển thị hộp thoại thuộc tính bản chiếu, di chuột lên tên đó, bấm vào mũi tên thả xuống để hiển thị menu sửa , sau đó chọn lệnh Thuộc tính dạng xem hoặc Sửa thuộc tính .

  Quan trọng: Nếu bạn không thể xác định vị trí menu sửa , đảm bảo rằng dạng xem hiện tại có cột, tên (nối kết với tài liệu với menu soạn thảo) được hiển thị.

 4. Thực hiện thay đổi cho tên, bản trình bày và thuộc tính mô tả bản chiếu.

  Tùy thuộc vào cách thư viện bản chiếu của bạn được thiết lập mà có thể có nhiều thuộc tính hơn để xem và sửa.

 5. Bấm Lưu.

Đầu trang

Tạo bản trình bày

 1. Dẫn hướng đến trang chứa Thư viện Bản chiếu mà bạn muốn tạo bản trình bày.

 2. Bấm vào tên của thư viện trên khởi động nhanh, hoặc bấm Hành động trang, bấm Xem tất cả nội dung trang, và sau đó trong phần công cụ Thư viện ảnh , bấm vào tên của thư viện.

  Lưu ý:  Trang SharePoint có thể được sửa đổi đáng kể về hình thức và dẫn hướng. Nếu bạn không định vị được tùy chọn, chẳng hạn như lệnh, nút hoặc nối kết, hãy liên hệ với người quản trị của bạn.

 3. Chọn hộp kiểm bên cạnh bản chiếu mà bạn muốn phát hành cho bản trình bày PowerPoint.

 4. Bấm vào Sao chép Bản chiếu cho Bản trình bày.

  Nếu bạn đã cài đặt PowerPoint 2007 trở lên cho máy tính của mình thì chương trình sẽ mở và xuất hiện hộp thoại Sao chép bản chiếu vào PowerPoint.

 5. Chọn Sao chép đến bản trình bày mới hoặc giả sử bạn có một hoặc nhiều bản trình bày trong PowerPoint, hãy chọn Sao chép đến bản trình bày đang mở, sau đó chọn bản trình bày mà bạn muốn đưa bản chiếu vào.

 6. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để giữ lại chủ đề của bản chiếu và thêm một trang chiếu cái mới vào bản trình bày, hãy chọn Giữ định dạng nguồn.

  • Để bỏ qua các chủ đề của bản chiếu, và sử dụng của bản trình bày chủ đề hiện tại và trang chiếu cái, hãy xóa Giữ định dạng nguồn.

 7. Chọn hộp kiểm Cho tôi biết khi bản chiếu này thay đổi nếu bạn muốn được thông báo khi ai đó thay đổi bản chiếu mà bạn đã thêm vào bản trình bày của bạn từ Thư viện Bản chiếu.

 8. Bấm OK.

Đầu trang

Xóa bản chiếu

 1. Dẫn hướng đến trang chứa Thư viện Bản chiếu mà bạn muốn xóa bản chiếu.

 2. Bấm vào tên của thư viện trên khởi động nhanh, hoặc bấm Hành động trang, hãy bấm Xem tất cả nội dung trang, và sau đó trong phần công cụ Thư viện , bấm vào tên của thư viện bản chiếu.

  Lưu ý:  Trang SharePoint có thể được sửa đổi đáng kể về hình thức và dẫn hướng. Nếu bạn không định vị được tùy chọn, chẳng hạn như lệnh, nút hoặc nối kết, hãy liên hệ với người quản trị của bạn.

 3. Chọn một hoặc nhiều bản chiếu.

 4. Bấm menu hành động , sau đó bấm xóa.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×