Làm việc với macro Excel 4.0

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Mặc dù Microsoft Excel 2010 vẫn hỗ trợ macro Excel 4.0 (XLM), chúng tôi khuyến khích bạn chuyển chúng sang phiên bản mới nhất của Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). Di chuyển macro của bạn cho phép bạn tận dụng lợi thế của các cải tiến cho mô hình đối tượng lập trình VBA. Để thực hiện điều này dễ dàng hơn cho bạn, một số đối tượng mới, phương pháp và thuộc tính đã được thêm vào mô hình đối tượng cho các chức năng còn lại vài mà không có tương đương với trong các phiên bản trước của VBA. Ngoài ra, các cải tiến hiệu suất cho các thao tác Page Setup trong VBA đã được thêm vào cung cấp tương tự như hiệu năng cho trang. Setup() các chức năng trong macro XLM.

Nếu bạn quyết định rằng bạn chưa sẵn sàng di chuyển, bạn có thể vẫn chạy macro Excel 4.0. Khi bạn mở một macro XLM trong Excel 2010 với macro đã tắt, Excel hiển thị thông báo dưới đây:

"Do thiết đặt an ninh của bạn, macro đã bị tắt. Để chạy macro, bạn cần mở lại sổ làm việc này và sau đó chọn mở macro. Để biết thêm thông tin về bật macro, hãy bấm Trợ giúp."

Để thay đổi thiết đặt macro để cho phép bạn chạy macro XLM, làm như sau:

  1. Bấm vào tab Tệp, sau đó bấm Tùy chọn.

  2. Bấm Trung tâm Tin cậy rồi bấm Thiết đặt Trung tâm Tin cậy.

  3. Bấm Thiết đặt Macro, sau đó bấm bật tất cả các macro (không khuyến khích; mã tiềm ẩn nguy cơ có thể chạy).

    Quan trọng    chúng tôi khuyên bạn nên rằng bạn không sử dụng thiết đặt này hoặc có nếu bạn thực hiện, bạn trả lại thiết đặt bảo mật macro của bạn trở lại để tắt tất cả các macro mà không thông báo càng sớm càng tốt.

  4. Bấm Thiết đặt chặn tệp và sau đó, bên dưới Kiểu tệp, chọn Excel 4 Macrosheet và đảm bảo rằng đã chọn hộp kiểm để mở .

  5. Dưới Hành vi mở dành cho các kiểu tệp đã chọn, bấm Mở các kiểu tệp đã chọn trong Dạng xem được Bảo vệ và cho phép sửa.

  6. Bấm OK hai lần.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×