Làm việc cùng với một dòng công việc phê duyệt phát hành

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Một dòng công việc phê duyệt phát hành tương tự như các dòng công việc SharePoint khác, nó tự động định tuyến nội dung đến các chuyên gia theo chủ đề và các bên liên quan để đánh giá và phê duyệt. Điều làm nên sự khác biệt cho dòng công việc phê duyệt phát hành này là nó được thiết kế dành riêng cho các trang phát hành nơi mà việc phát hành các trang web mới và cập nhật được kiểm soát chặt chẽ. Trong các loại trang web này, nội dung mới chỉ được phát hành khi nó đã được tất cả người phê duyệt trong dòng công việc chấp thuận.

Bài viết này giả định bạn đã có một site phát hành tại chỗ. Trang web đó sẽ được dựa trên Site phát hành với dòng công việc mẫu site. Nếu bạn cần biết thêm thông tin về việc xây dựng site phát hành, hãy xem xây dựng một site phát hành SharePoint.

Lưu ý: Bài viết này chỉ áp dụng cho nền tảng dòng công việc SharePoint 2010. Để biết thêm thông tin trên hai nền tảng dòng công việc SharePoint, hãy xem hai nền tảng dòng công việc SharePoint.

Trong bài viết này

Dùng một dòng công việc phê duyệt phát hành

Gửi một trang để phê duyệt

Hủy phê duyệt

Kiểm tra trạng thái phê duyệt

Thêm một dòng công việc phê duyệt phát hành vào tuyển tập trang

Tùy chỉnh hoặc tạo một dòng công việc phê duyệt phát hành

Dùng một dòng công việc phê duyệt phát hành

Dòng công việc phê duyệt phát hành được mặc định bật lên khi bạn tạo một trang phát hành. Dòng công việc sẽ tự động định tuyến các trang web, chỉ định các tác vụ đánh giá và theo dõi tiến trình của chúng, gửi thư nhắc cũng như các thông báo đến người phê duyệt khi cần. Bạn có thể theo dõi và điều chỉnh hoạt động của dòng công việc từ một trang trạng thái trung tâm nơi mà lịch sử về các sự kiện dòng công việc được duy trì trong vòng 60 ngày sau khi hoàn tất.

Nếu bạn đã dùng các dòng công việc phê duyệt khác cho các danh sách, thư viện hay kiểu nội dung, bạn có thể quen với các hình thức liên kết và khởi tạo, theo đó cho phép bạn chỉ định những người phê duyệt và xác định cách xử lý những thay đổi nội dung cũng như những từ chối bên trong dòng công việc. Trong một dòng công việc phê duyệt phát hành, những tùy chọn này đều không sẵn có. Những người phê duyệt này đều được kiểm soát bởi nhóm Người phê duyệt và chỉ những thành viên thuộc nhóm này mới có thể tham gia vào quy trình phê duyệt. Bạn có thể sửa nhóm Phê duyệt để thêm hoặc loại bỏ các thành viên nhưng bắt buộc phải có quyền Chủ sở hữu Trang để làm được như vậy.

Gửi một trang yêu cầu phê duyệt

 1. Dẫn hướng đến trang trên trang phát hành của mình mà bạn muốn gửi để phê duyệt.

 2. Trên tab Phát hành, bấm Gửi.

 3. Trong Yêu cầu, hãy nhập nội dung của email mà từng người phê duyệt sẽ nhận được. (Trang web của bạn phải bật tính năng email để dòng công việc gửi các thông báo và thư nhắc bằng email. Nếu bạn không chắc email đã được bật hay chưa, hãy hỏi người quản trị SharePoint của mình).

 4. Trong Ngày đến hạn cho Mọi Tác vụ, hãy dùng bộ chọn ngày để chọn ngày mà mọi phê duyệt phải hoàn tất.

 5. Trong Khoảng thời gian Mỗi Tác vụ, hãy cho biết số ngày, tuần hoặc tháng được phân bố cho từng tác vụ trong dòng công việc phê duyệt. Chẳng hạn, nếu từ nay đến hạn chót đã xác định ở bước 5 còn ba tuần và có ba người phê duyệt trong dòng công việc, bạn có thể muốn chỉ định một tuần cho mỗi người phê duyệt.

 6. Trong Đơn vị Thời gian, hãy chỉ rõ khoảng thời gian đó được tính bằng ngày, tuần hay tháng.

 7. Trong CC, nhập địa chỉ email của từng người cần phải được thông báo khi dòng công việc bắt đầu và kết thúc. Những người được liệt kê ở đây sẽ không được giao các tác vụ như là một phần của dòng công việc.

 8. Bấm Bắt đầu.

  Ảnh màn hình dòng công việc

Hủy phê duyệt

Ngay sau khi dòng công việc phê duyệt bắt đầu, bạn sẽ thấy rằng nút Gửi chuyển thành Hủy Phê duyệt. Khi bạn hủy một dòng công việc phê duyệt, trang đó sẽ duy trì trạng thái bản nháp và khách ghé thăm trang web sẽ không nhìn thấy nó. Những người trong danh sách người phê duyệt và những người được xác định trong mục CC đều được thông báo bằng email về việc hủy bỏ. Để hủy một dòng công việc phê duyệt:

 1. Bấm tab Phát hành.

 2. Trong nhóm Phát hành, bấm Hủy Phê duyệt.

  Ruy-băng hiển thị nút phê duyệt

Kiểm tra trạng thái phê duyệt

Bạn có thể kiểm tra trạng thái các trang xuyên suốt dòng công việc phê duyệt vào bất kỳ lúc nào, ngay cả sau khi việc phê duyệt đã được hủy hay hoàn tất. Để kiểm tra trạng thái:

 1. Bấm tab Phát hành.

 2. Trong nhóm Dòng công việc, bấm Trạng thái.

  Ruy-băng hiển thị nút trạng thái phê duyệt

đầu trang

Thêm một dòng công việc phê duyệt phát hành vào tuyển tập trang

Bạn có thể đã nhận thấy rằng dòng công việc phê duyệt phát hành dựng sẵn không sẵn dùng để phát hành tuyển tập site; chỉ hỗ trợ trên trang phát hành. Chúng tôi khuyên bạn dùng một dòng công việc tùy chỉnh để phát hành phê duyệt trên tuyển tập site phát hành của bạn. Để bắt đầu, hãy xem bắt đầu với dòng công việc SharePoint 2013.

Tùy chỉnh hoặc tạo một dòng công việc phê duyệt phát hành

Nếu bạn tìm thấy phát hành dòng công việc phê duyệt SharePoint khá không đáp ứng nhu cầu của bạn, bạn có thể tùy chỉnh nó hoặc tạo cho riêng bạn. Để được hướng dẫn, hãy xem bắt đầu với dòng công việc SharePoint 2013.

đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×