Lựa chọn các đối tượng cá nhân vào một slide

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi các đối tượng trên một slide được xếp chồng lên nhau trên đầu trang của mỗi khác, nó có thể được khó khăn để chọn một trong những nhất định. Ví dụ, bạn có thể muốn chọn một đối tượng để áp dụng một hiệu ứng hoạt hình, nhưng nó là đằng sau các mặt hàng khác. Sử dụng các tùy chọn lựa chọn PowerPoint để xem và chọn các đối tượng cá nhân.

Click đối tượng để chọn nó. Nếu mà không chọn nó, Home tab, trong nhóm chỉnh sửa , nhấp chọn và thực hiện một trong các cách sau:

Chọn trong nhóm Sửa

 • Để chọn tất cả các đối tượng và chỗ dành sẵn trên bản chiếu, hãy bấm vào Chọn Tất cả.

 • Để chọn các đối tượng ẩn, xếp chồng hoặc ở phía sau văn bản, hãy bấm vào Chọn Đối tượng rồi vẽ một hộp bên trên đối tượng.

 • Để mở cửa sổ lựa chọn, nơi bạn có thể chọn, đa lựa chọn, Hiển thị, ẩn, hoặc thay đổi thứ tự của các đối tượng, click vào Cửa sổ lựa chọnvà sau đó nhấp vào tùy chọn mà bạn muốn.

  Chọn một đối tượng xếp chồng lên nhau bằng cách sử dụng các cửa sổ lựa chọn
  Trong ví dụ này, chúng tôi có thể dễ dàng chọn hình bầu dục 5 trong ngăn chọn, trong khi trên bản chiếu, hình bầu dục 5 chôn bên dưới các hình dạng chủ nhật và hình tam giác.

Sau khi bạn chọn đối tượng, bạn có thể áp dụng PowerPoint lệnh và các tính năng để đối tượng đó như bình thường.

Click đối tượng để chọn nó. Nếu mà không chọn nó, Home tab, trong nhóm chỉnh sửa , nhấp chọn và thực hiện một trong các cách sau:

Chọn trong nhóm Sửa

 • Để chọn tất cả các đối tượng và chỗ dành sẵn trên bản chiếu, hãy bấm vào Chọn Tất cả.

 • Để chọn các đối tượng ẩn, xếp chồng hoặc ở phía sau văn bản, hãy bấm vào Chọn Đối tượng rồi vẽ một hộp bên trên đối tượng.

 • Để mở cửa sổ lựa chọn, nơi bạn có thể chọn, đa lựa chọn, Hiển thị, ẩn, hoặc thay đổi thứ tự của các đối tượng, click vào Cửa sổ lựa chọnvà sau đó nhấp vào tùy chọn mà bạn muốn.

  Chọn một cấu phần xếp chồng
  Trong ví dụ này, chúng tôi có thể dễ dàng chọn hình bầu dục 4 từ bên trong vùng chọn và khả năng hiển thị ngăn tác vụ, trong khi trên bản chiếu, hình bầu dục 4 chôn bên dưới các hình dạng chủ nhật, hình tam giác và đường kết nối.

Sau khi bạn chọn đối tượng, bạn có thể áp dụng PowerPoint lệnh và các tính năng để đối tượng đó như bình thường.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×