Lời nhắc để mở một sổ làm việc dưới dạng chỉ đọc

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn muốn để nhắc tất cả mọi người một sổ làm việc sẽ chỉ được thay đổi nếu cần thiết, bạn có thể gợi ý rằng sổ làm việc được mở dưới dạng chỉ đọc.

Lưu ý: Nhắc để mở dưới dạng chỉ đọc sẽ không ngăn không cho thay đổi được thực hiện đối với sổ làm việc của bạn. Để bảo vệ mạnh, thiết đặt trạng thái chỉ đọc bằng cách khóa sổ làm việc với tìm kiếm, hoặc yêu cầu mật khẩu để lưu thay đổi.

 1. Mở sổ làm việc bạn muốn bảo vệ.

 2. Bấm menu tệp , sau đó bấm mật khẩu.

  Mật khẩu tùy chọn trong menu Tệp
 3. Trong hộp thoại Mật khẩu tệp , hãy chọn hộp kiểm chỉ-đọc được đề xuất và bấm OK.

 4. Đóng sổ làm việc.

  Lần sau khi sổ được mở, một thông báo sẽ yêu cầu nếu bạn muốn mở dưới dạng chỉ đọc.

 1. Mở sổ làm việc mà bạn muốn bảo vệ.

 2. Trên tab xem lại , bên dưới bảo vệ, bấm mật khẩu.

  Tab Xem lại, nhóm Bảo vệ

 3. Trong hộp thoại Mật khẩu tệp , hãy chọn hộp kiểm chỉ-đọc được đề xuất và bấm OK.

 4. Đóng sổ làm việc.

  Lần sau khi sổ được mở, một thông báo sẽ yêu cầu nếu bạn muốn mở dưới dạng chỉ đọc.

Xem thêm

Hạn chế thay đổi bằng cách sử dụng trạng thái chỉ đọc

Đặt hoặc xóa trạng thái chỉ đọc

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×